Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Mariebergsviken samråd

Karlstads kommun har för avsikt att ansöka om lagligförklaring samt tillstånd för befintlig småbåtshamn på fastigheten Viken 3:1, Karlstads kommun. Syftet är att säkerställa att den befintliga hamnen för fritidsbåtar kan drivas vidare i enlighet med Miljöbalken, samt att utbyte av äldre bryggor och underhåll av befintlig sjösättningsramp med tillhörande brygga får genomföras.

Småbåtshamnen består idag av sex flytbryggor samt sjösättningsramp med tillhörande påstigningsbrygga och omfattar 272 platser för fritidsbåtar. Hamnen är lokaliserad i Mariebergsviken mellan Långövägen, Sjömansgatan och Orrholmsgatan i centrala Karlstad i norra delen av Vänern.

Vi behöver din synpunkt senast den 16 augusti.

Läs mer i underlaget för samråd.

Mariebergsviken med hamnen placerad i nordvästra delen (ruta). Karta från Karlstads kommun
Mariebergsviken med hamnen placerad i nordvästra delen (ruta). Karta från Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida