Löfberg fastigheter för flerbostadshus vid Pråmkanalen vid Inre hamn. Byggnaderna är ritade av Tengbom arkitekter.

Pråmkanalens småbåtshamn

Pråmkanalens småbåtshamn ligger längs Pråmvägen vid Bryggudden, mittemot Strandvägen. Från Vänern till båthamnen passerar du Vågmästarbron som har en segelfri höjd på cirka 3,15 meter.

Fakta om småbåtshamnen

Bekvämligheter

Sopkärl

Segelfri höjd

4.50 meter

Båtplatser

Här finns 86 stycken båtplatser. Båtplatserna är cirka 3 meter breda och längden på y-bommen är ca 4,5 meter.

Ramp för sjösättning

Ramp för sjösättning finns vid Mariebergshamnen, Lambergstjärnet eller Lambergskanalen. Sopsortering gäller i de kärl som finns i anslutning till bryggan.

Årsavgift

Årsavgift för båtplats kan du läsa här.

Karta över båtplatser

Här kan du se en karta där varje båtplats i respektive hamn är utmärkt. Länk till annan webbplats.

Karta

Taggar för sidan

Båt och hamn

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 Februari 2024