Bilder på båtar i vattnet i Ställverkshamnen

Ställverkshamnen

Båthamnen ligger vid Orrholmen, i närheten av de flytande husen i Mariebergsviken. Från Vänern till båthamnen måste du passera Hammaröledens bro, med segelfri höjd på cirka 3,5 meter.

Fakta om småbåtshamnen

Bekvämligheter

Tillgång till el

Tillgång till dricksvatten

Segelfri höjd

3.50 meter

Båtplatser

Här finns 20 stycken båtplatser. Båtplatserna är upp till 3 meter breda och längden på y-bom är 6 meter.

Här finns inga låsbara grindar.

Tillgång till färskvatten och el

Tillgång till färskvatten och till el, laddning max 24 timmar.

Sjösättningsramp

Mariebergshamnens sjösättningsramp kan användas.

Årsavgift

Årsavgift för båtplats kan du läsa här

Karta över båtplatser

Här kan du se en karta där varje båtplats i respektive hamn är utmärkt. Länk till annan webbplats.

Karta

Taggar för sidan

Båt och hamn

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

21 Maj 2024