Lekplats

Norrstrandsparken /HSB-gärdets lekplats

Här finns bland annat gungor och två klätterställningar.

Fakta om lekplatsen

I närheten

Pulkabacke

Belysning

Åldersgrupp

Yngre barn

Mellanstadiebarn

Typ av lekplats

Områdeslekplats / liten

Vad finns vid lekplats

Stor fri yta

Lekvärden

På lekplatsen finns bland annat gungor, klätterställningar, en sandlåda och en hästskulptur. Det finns klätterställningar med rutschkanor. En vanlig rutschkana och en så kallad tubrutschkana.

En av gungorna är anpassad för små barn.

Rumslighet, buskage, kullar och dalar - en "mullvadsgång", träd och gläntor präglar platsen. Kring lekplatsen finns stora gräsytor som används för en mängd varierande idrottsaktiviteter. Vintertid går det att åka pulka här.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad för barn med funktionsvariationer. Den ena klätterställningen har dock en trappa så att man ska kunna ta sig upp lättare och den ena gungan är en kompisgunga som kan underlätta vid vissa funktionsvariationer.

Hitta hit

Lekplatsen ligger vid korsningen Norrstrandsgatan/Alstersgatan på Norrstrand.

Karta

Du kanske också är intresserad av

I aspdungens lekplats finns det Här finns bland annat en tubrutsch, linbana, klätterställning med rutsch, snurrlek, sandlåda och gungor.

Aspdungens lekplats

Aspdungens lekplats är en områdeslekplats i stadsdelen Lorensberg.

Lekplatser

Lekplats

Marmorvägens lekplats

Här finner du en klätterställning i form av en halvsjunken båt.

Lekplatser

Mjölnartorpets lekplats är en områdeslekplats i stadsdelen Kronoparken. På lekplatsen finns bland annat gungor, en klätterställning och en sandlåda.

Mjölnartorpets lekplats

Mjölnartorpets lekplats är en områdeslekplats i stadsdelen Kronoparken. På lekplatsen finns bland annat gungor, en klätterställning och en sandlåda.

Lekplatser

Taggar för sidan

Lekplatser

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

28 Februari 2024