Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Medborgardialog om utvecklingen av Skutberget

Under september 2017 genomfördes en medborgardialog om utvecklingen av Skutberget. Förutom en enkät på karlstad.se innehöll dialogen även möten med alla föreningar som är aktiva på Skutberget, en enkät till föreningar i Karlstad med verksamhet för barn och unga samt workshops med barn och unga på fem grundskolor.

Hela 1 973 personer svarade på enkäten om hur de vill utveckla Skutberget och det har varit dialog med samtliga föreningar som har verksamhet på området. Det har också genomförts nio workshoppar med barn på fem skolor; Hultsbergs förskola, Färjestadsskolan, Tuggeliteskolan, Norrstrandsskolan och Engelska skolan.

Medborgardialogen visar att de flesta idag använder Skutberget för friluftsliv och rekreation, motion samt bad och frisbeegolf. Bland barn och unga är det många som använder hoppkudden på First Camps område. Även i framtiden vill de flesta att Skutberget ska vara en plats för friluftsliv och rekreation i nära samklang med naturen. Men de flesta vill att området ska utvecklas med nya funktioner. En majoritet vill se en förbättring av befintliga motionsspår utveckling av mountainbikespår samt grillplatser. De vill också kunna duscha, byta om och basta på Skutberget. Barn och unga, men även vuxna vill se fler bryggor och hopptorn. Vuxna tycker även att kiosk, café eller restaurang är viktigt.

Dialog - en viktig del i arbetet med visionen

Karlstads kommun har använt underlaget från medborgardialogen i arbetet med att ta fram en vision för Skutberget. Idéerna och utvecklingsförslagen samt svar på vad som fungerar bra och dåligt på Skutberget har samordnats och ligger till grund för visionen.

Sidan uppdaterad: 2023-05-23

Hittade du rätt information på sidan?