Utvecklingen i åtta punkter

Förslaget till utveckling av Skutberget bestod av tre delar. En vision för frilufts- och rekreationsområdet (även kallat planprogram), ett förslag till detaljplan och en detaljplan för en sagovärld. Visions- och planprogrammet ligger till grund för detaljplanen för friluftsområdet.

I de planer som togs fram och som nu inte längre är aktuella skulle Skutberget precis som tidigare varit ett öppet naturområde för bad, grillning, motion och friluftsliv. Det skulle också ha funnits funktioner som kostar pengar, så som serveringar, camping, höghöjdsbanan och enligt förslaget även en sagovärld för barnfamiljer. Förslaget gällande sagovärlden överklagades och Mark- och miljödomstolen upphävde planen. Kommunen har valt att inte överklaga domen. Den upphävda planen gör också att förslagen för övriga delar av området nu är satta på paus. Här beskriver det förslag som nu inte är aktuell.

Sammanfattning i åtta punkter (ej längre aktuell förslag till utveckling av Skutberget)

1. Tre entréer

Skutberget skulle få tre entréer istället för en – en tydlig entré till sagovärldsområdet och två entréer till frilufts- och motionsområdet, med campingen. Till sagovärldsområdet skulle det bli en entréavgift, övriga delar av Skutberget ska vara avgiftsfria att besöka.

Klicka på bilden för att se den i ett större format. Skiss: White arkitekter AB

2. Västra entrén – ny servicebyggnad med badvik och bryggor

Västra entrén skulle ha kunnat utformas som en ny välkomnande entré för motion, bad och friluftsliv med en ny servicebyggnad som ska ersätta dagens motionscentral, mer parkering, ny busshållplats och cykelväg. Det skulle även kunnat bli en iordningställd sandstrand med brygga ut i vattnet och en friluftsbastu. Ingen entréavgift var planerad här.

{"X":0.25,"Y":0.0,"Width":0.56,"Height":1.0}
Förslag till Västra entrén. Skiss: White arkitekter AB

3. Östra entrén – tydligare entré för friluftsområde och camping

Östra entrén skulle ha kunnat byggas om och bli en ny tydligare entré för friluftsområdet och campingen med en ny busshållplats. Dagens stora parkering skulle ha kunnat flyttas lite norrut medan den gamla parkeringen omvandlas till en äng för lek, pulkaåkning och aktiviteter. Ingen entréavgift var planerad vid den här entrén.

{"X":0.2925,"Y":0.0,"Width":0.6225,"Height":1.0}
Förslag till Östra entrén. Skiss: White arkitekter AB

4. Sagovärlden ska smälta in i naturen

Infarten till sagovärlden Muminvärlden skulle ligga så långt norrut som möjligt på Skutbergsvägen. Sagovärldsområdet skulle bevara större delen av den befintliga naturen och de flesta nya byggnader skulle byggas på den asfalterade yta där det är parkering idag. Området skulle hållas öppet för allmänheten under den period som sagovärlden är stängd.

5. Restaurang där motionscentralen ligger

Där motionscentralen står idag föreslogs en restaurang i en till två våningar. Den skulle tillhöra sagovärlden men skulle ha kunna ha en uteservering även mot friluftslivsområdet.

6. Flera nya friluftsaktiviteter

Planerna skulle ge möjlighet till flera nya friluftsaktiviteter i skogarna på Skutberget. Flera av dem har genomförts så som till exempel äventyrslekplats och höghöjdsbana.

7. Upprustad Skutbergsgård eller nytt väderskydd

Skutbergsgården skulle ha kunnat rustas upp eller ersättas av ett större öppet väderskydd enligt förslaget.

{"X":0.05,"Y":0.0,"Width":0.565,"Height":1.0}
Förslag till väderskydd. Skiss: White arkitekter AB

8. Gräsplanerna bevaras

Gräsplanerna norr om campingen var planerade att bevaras för att även fortsättningsvis användas för till exempel fotboll och hundkapplöpning i kombination med utställningar, bågskytte, motionsspår, skidåkning med mera. Enligt förslaget skulle Fintatorps gård bevaras och håller just nu på att rustas upp.

Planprogram och detaljplaner

Taggar för sidan

Badplatser
Detaljplaner och områdesbestämmelser
Friluftsliv

Sidan uppdaterad: 2023-10-12

29 November 2023