Vänner längs träspång

Göteborgsudden

På cykelavstånd från Karlstads centrum ligger Göteborgsudden, en av få obebyggda Väneruddar med klippstränder och utsikt mot Vänerskärgården.

Ledens längd

Längd: 0,7 km

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Grillplats

Rastplats

Informationstavlor längs leden

Toalett

Svårighetsgrad

Lätt

Ta dig dit

Tillgänglig med buss

Parkering

Tillgänglighet

Tillgänglig för rullstolsburen

Tillgänglig för rullstolsburen med assistans

Rullstolsanpassad grillplats

Rullstolsanpassad rastplats

Handikapptoalett

Tillgänglighetsanpassad parkering

Intresserad av

Vackra vyer

Spår av historien

Bra för rullstol/barnvagn

Korta leder (0-3km)

Rik flora

Du når Göteborgsudden via en 700 meter lång stig. Stigen passerar flera intressanta platser som gamla bolämningar, en strandäng och gammal hällmarkstallskog. Längst ut på udden finns en spång över till en liten ö, där du kan njuta av utsikten mot Vänerskärgården. Här finns bänkar, stockbord och en grillplats. Hela området är tillgänglighetsanpassat.

Natur, växter och djur

Skogen på Göteborgsudden är skyddad som biotopskydd för att bevara den gamla värdefulla skogen som utvecklat höga naturvärden. I Margårdsviken norr om Göteborgsudden finns en restaurerad strandäng. Korna som betar på strandängen håller landskapet öppet vilket gynnar växter och fåglar samtidigt som upplevelsen ökar genom utblickar mot Vänern. Kulturväxterna på udden vittnar om den forna bebyggelsen. Här finns gott om gräslök, syren, daglilja, trädgårdsiris och kaukasiskt fetblad.

Göteborgsuddens historia

Torpet Göteborg byggdes någon gång under 1800-talet, det är detta torp som gett udden dess namn. Flera sommarhus byggdes på Göteborgsudden och på holmen utanför under 1930-talet. På 1950-talet fanns här två hus på holmen och 14 hus på udden. Du kan se spår efter den bebyggelse som fanns på ön i form av husgrunder och trädgårdsväxter.

Tillgänglighetsanpassat område

Stigen ut till udden är lättframkomlig även med rullstol. Längs stigen finns flera bänkar att vila sig på. Med hjälp av en spång är även ön utanför udden lättillgänglig. Vid områdets entré finns en taktil karta över Göteborgsudden som hjälp till synsvaga. Här finns också ett handikappanpassat dass. Toaletten är endast öppet under sommarsäsongen (början av maj - mitten av sep).

Hitta hit

Göteborgsudden ligger nära bostadsområdet Zakrisdal i västra Karlstad. Följ Zakrisdalsvägen från Zakrisdal/Bellevue. Ta sedan vänster in på Margårdsvägen innan Zakrisdals Företagscentrum. Parkering finns på höger sida efter cirka 900 meter. Stigen ut till Göteborgsudden startar vid parkeringsplatsen. Det går även bra att ta sig till Göteborgsudden med cykel eller stadsbuss nr 7 mot Zakrisdal.

Du kanske också är intresserad av

Segerstads skärgård

Segerstads skärgård

Segerstadshalvön väster om Karlstad är ett uppskattat frilufts- och naturområde med vandringsleder, vindskydd, grillplatser och sandstränder.

Vandringsleder

En man och en kvinna tittar ut över Sandbäckstjärn. Kvinnan sitter i rullstol.

Sandbäckstjärnet

Sandbäckstjärnet är ett friluftsområde som ligger vid norra fältet, på cykelavstånd från Karlstad centrum. Området erbjuder vandring i en vacker blandskogsnatur nära vattnet och möjligheter till grillning och fika. Beslut finns om avrådan och särskilda kostråd avseende fisk från tjärnet.

Vandringsleder

Picknickbord på klippor vid vattnet.

Fiskartorpet

Fiskartorpet i utkanten av Skattkärr är en liten skog med hällmarksstrand som har en rik natur. Här finns markerade leder, badmöjligheter och flera grillplatser. Stora delar av området är tillgänglighetsanpassat. Ej tillgänglighetsanpassade badmöjligheter.

Vandringsleder

Taggar för sidan

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

18 Juni 2024