Vänner vid stenarna i Dye domarring

I2-skogen

I nära anslutning till Karlstads tätort ligger I2-skogens strövområde. Ett mycket populärt naturområde med flera mil grusvägar, motionsspår och stigar i ett varierat skogs- och jordbrukslandskap. Snörika vintrar finns det skidspår i området.

Ledens längd

Längd: Flera mil vägar (de är tillgängliga med barnvagn och rullstol) och stigar inom området, med en vandringsled på ca 3 km och en naturstig på ca 2,6 km. Utöver detta finns även flera motionsspår.

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Grillplats

Rastplats

Vindskydd

Informationstavlor längs leden

Svårighetsgrad

Medel

Ta dig dit

Tillgänglig med buss

Parkering

Tillgänglighet

Tillgänglig för rullstolsburen

Tillgänglig för rullstolsburen med assistans

Intresserad av

Spår av historien

Bra för rullstol/barnvagn

Korta leder (0-3km)

Rik flora

Flera leder, stigar och grusvägar

I2-skogen passar utmärkt för promenader, joggning, skogs- och cykelutflykter längs med grusvägar och stigar i området. Det finns även markerade vandringsleder.

Naturslingan nära Gustavsberg

Naturslingan är en 2,6 km lång orangemarkerad led. Den går främst i kuperad terräng inne i skogen. Två kortare partier går längs grusväg. Här finns en rastplats utan grillplats. En bra startplats kan vara att ansluta vid Vittrans väg. Här finns en mindre parkeringsplats. Följ grusvägen cirka 240 meter in i skogen. Leden börjar ungefär vid informationstavlan.

Vandringsled nära Råtorp

Längs leden närmast Råtorp hittar du till exempel både Dye domarring och ett skyttevärn sedan tiden då I2-skogen var ett militärt övningsområde. Det finns tre rastplatser längs den nästan 3 km långa leden varav en är en större grillplats med vindskydd. En bra startplats kan vara från Dyevägen. Här finns parkeringsplats och informationstavla. Följ grusvägen Prästvägen 250 meter och följ sedan orange markering.

I utkanten av I2-skogen finns även en vandringsled runt Sandbäckstjärn.

Läs mer om vandringsled runt Sandbäckstjärn

Dye domarring

Dye domarring är en gravplats från järnåldern och enligt Värmlands museum har man hittat de brända benen efter en människa i 20–40-årsåldern samt benen efter en hund i ringen.

Varierad natur

Skogen i området är varierad. Här finns hällmarkstallskog, gran- och tallskog och fuktigare lövskogar i varierande åldrar. Jordbruksmarkerna hyser ängar och får- och kohagar, i norr har en del av jordbruksmarken blivit golfbana.

Flera entréer

I2-skogen har åtta entréer där det finns informationstavlor med kartor som hjälper dig att orientera dig i området. På flera platser i området finns rastplatser med stockbord, eldstäder och bänkar. På några platser finns det även vindskydd. Inom området är motorfordonstrafik förbjuden, med undantag för arrendatorerna, skogsbruksändamål och för vissa arrangemang som är anmälda till kommunen.

Aktiviteter i I2-skogen

Förutom friluftsområde för allmänheten används området för föreningsaktiviteter, jakt, jordbruk, skytte (inom avgränsade skjutbanor) och kommunens eget skogsbruk. Jakten är reglerad till ett begränsat antal lördagar per år.

Bryngfjorden i norr används vintertid som en skidbacke och sommartid är den downhill för mountainbike.

Läs mer om cykelleder i I2-skogen Länk till annan webbplats.

Läs om motions- och elljusspår i Karlstad Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Området är cirka 1 000 hektar stort och sträcker sig från Skåre och Ilanda i norr ned till Hultsberg och Våxnäs i söder, det avgränsas i öst av järnvägen mot Kil och i väst av riksväg 61/62. Det finns parkeringsmöjligheter runt hela området, som angränsar till flera bostadsområden i Karlstad.

Du kanske också är intresserad av

Bergviks udde

Bergviks udde

Bergviks udde är ett riktigt smultronställe strax väster om Karlstad. Här kan du koppla av omgiven av gammal hällmarkstallskog eller sitta på klipporna och njuta av utsikten över Vänern. Miljön utgör en skarp kontrast till stadspulsen i det närbelägna Bergviks köpcentrum.

Vandringsleder

Skogsväg

Brattforsheden

Naturen inom naturvårdsområdet Brattforsheden är variationsrik och intressant, här finns raviner, hedtallskog, brandfält och mossar. Brattforsleden går på en av Sveriges största isälvsavlagringar som bildats av en stor isälv.

Vandringsleder

Hedtallskog i Högemons naturreservat

Högemons naturreservat

Högemons åskulle är en isälvsavlagring efter istiden, där man kan utforska de terrassformade hyllor som bildats av havets vågor. I den promenadvänliga hedtallskogen finns en markerad led med grillplatser och en kolarkoja.

Naturreservat

Vandringsleder

Taggar för sidan

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

27 Maj 2024