Röd bro över vatten med herrgårdsbyggnad i bakgrunden

Östanås, Pinoleden, Finnbackeslingan och Natur- & kulturstigen

Mellan Molkom och Sunnemo ligger Östanås, ett område med mycket intressant natur och kultur. Här kan du njuta av tystnaden och rofylldheten och ströva på någon av de många stigarna. Varför inte spana efter fåglar? Kanske du får en skymt av den hotade vitryggiga hackspetten.

Ledens längd

Längd: Långa Pinoleden 5,1 km. Korta Pinoleden 4 km. Natur- och kulturstigen 4,1 km Finnbackeslingan ca 2 km

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Grillplats

Rastplats

Vindskydd

Informationstavlor längs leden

Toalett

Svårighetsgrad

Medel

Ta dig dit

Tillgänglig med buss

Parkering

Tillgänglighet

Rullstolsanpassad grillplats

Rullstolsanpassad rastplats

Intresserad av

Spår av historien

Medellånga leder (4-8km)

För fågelskådaren

Rik flora

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i vandringsleden, särskilt när det blåser. Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp är det för närvarande många granar som står och dör i vandringsleden. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst. Vi tar bort de allra farligaste träden vid rastplatser och leder efter hand. Vänligen respektera eventuella avspärrningar.

Välbevarad bruksmiljö

Under 1800-talets mitt upplevde Östanås sina glansdagar. Då fanns här ett stort järnbruk som varit igång sedan 1600-talet och även en såg, ett tegelbruk och ett gjuteri. Även om många byggnader från den här tiden är rivna är bruksmiljön välbevarad. I den omgivande naturen finns många kulturlämningar, som vittnar om hur det kan ha sett ut på platsen en gång. Området är rikt på strövstigar och här finns en natur- och kulturslinga med lärorika informationsskyltar som Byalaget Älvan har ställt i ordning.

Fyra olika leder

Det finns leder leder i området som går att gå var för sig eller kombinera. Natur- och kulturstigen är 4 km, långa Pinoleden är 5,1 km, korta Pinoleden 4 km och Finnbackeslingan ca 2 km.

Tillgänglighet

På den södra delen av Natur- och kulturstigen finns det en kort del från parkeringen och ner mot Östanåsån som är framkomlig med rullstol. Observera att man behöver assistans/elrullstol för att ta sig nedför backen då lutningen är brantare än vad som krävs för att anses som helt tillgänglighetsanpassad. Beläggningen är slät.

Grillplatsen med stockbord som ligger med vacker utsikt över ån är tillgänglig för alla.

Djur och natur

Naturen kring Östanås är mycket intressant. Vid Östanåsån finns en naturskogsartad lövskog med höga naturvärden, lövskogen är delvis skyddad som biotopskydd. Fågellivet i området är mycket rikt och har du riktigt tur kan du här få en skymt av den akut hotade vitryggiga hackspetten. Att besöka den fina forsmiljön rekommenderas, här finns både forsärla, strömstare och bäcköring.

Hitta hit

Från Karlstad är det knappt fem mil till Östanås. Åk väg 63 norrut mot Molkom och Filipstad. Passera Molkoms tätort och sväng därefter vänster in på väg 240 mot Hagfors och Älvsbacka. Efter cirka 16 kilometer sväng vänster mot Östanås. När du kört över ån tar du första vägen till höger in mot byn. Kort därefter ser du parkeringsskylten till höger vid ett uthus, sväng in där och parkera.

Länsbussen mellan Karlstad och Hagfors har en hållplats i Östanås.

Du kanske också är intresserad av

Skogsväg

Brattforsheden

Naturen inom naturvårdsområdet Brattforsheden är variationsrik och intressant, här finns raviner, hedtallskog, brandfält och mossar. Brattforsleden går på en av Sveriges största isälvsavlagringar som bildats av en stor isälv.

Vandringsleder

Stig genom träden i Sörmons naturreservat

Vandra mellan Skutberget och Kil

Med start på Skutberget strax utanför Karlstad kan du vandra från Vänerns strand ända fram till Kils samhälle. Längs den fina leden passerar du genom tre naturreservat: Sörmon, Högemon och Kilsravinerna.

Vandringsleder

Bergviks udde

Bergviks udde

Bergviks udde är ett riktigt smultronställe strax väster om Karlstad. Här kan du koppla av omgiven av gammal hällmarkstallskog eller sitta på klipporna och njuta av utsikten över Vänern. Miljön utgör en skarp kontrast till stadspulsen i det närbelägna Bergviks köpcentrum.

Vandringsleder

Taggar för sidan

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

25 Juni 2024