Stig genom träden i Sörmons naturreservat

Sörmons naturreservat

Sörmon är en stor isälvsavlagring, ett randdelta, där vatten och vind skapat en mängd intressanta markformer såsom dyner, strandvallar, strandterrasser och klapperstensvallar. Här finns motionsspår och gott om stigar och informationstavlor.

Ledens längd

Längd: 5 km motionsspår och många stigar

Karta

Fridlyst ödla skyddas – kommunen hänvisar till alternativa sandiga backar i Sörmon

Den fridlysta sandödlan bor i backarna i det stora sandtaget i Västra Sörmon. För att skydda den vill vi uppmana allmänheten att inte gå eller springa i backarna. Sandödlorna gräver ner sina ägg i sanden under sommaren och övervintrar där från höst till vår. Både ödlor och ägg kan skadas av att någon trampar på dem. Du som är intresserad av backträning hänvisas till Östra Sörmon, där det finns liknande sandiga branter. Följ parallellvägen norr om E18 österut tills du når en parkering. Det är skyltat mot backarna samt motionsspår och vandringsled.

Du kanske också är intresserad av

Bergholmen

Bergholmen

Vandringsleden från Jakobsbergsbron till Bergholmen ligger på cykelavstånd från Karlstad centrum och bjuder på fin vildvuxen lövskog med höga naturvärden och många olika arter. Det är nära till både Klarälven och Vänern med flera grill- och rastplatser.

Vandringsleder

Hedtallskog i Högemons naturreservat

Högemons naturreservat

Högemons åskulle är en isälvsavlagring efter istiden, där man kan utforska de terrassformade hyllor som bildats av havets vågor. I den promenadvänliga hedtallskogen finns en markerad led med grillplatser och en kolarkoja.

Naturreservat

Vandringsleder

Stig i skogen längs en bäck

Acksjöleden

Några kilometer norr om Molkoms tätort ligger natursköna Acksjön. Här kan du vandra längs Acksjöleden i omväxlande natur med vildmarkskänsla. Här är lugnt och skönt och en bra plats att njuta av tystnaden.

Vandringsleder

Taggar för sidan

Naturreservat
Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

15 Juni 2024