Gräsyta med lövträd

Yttre Sållaren

Yttre Sållaren är en cirka 70 ha stor ö i Arnöfjorden. Här finns en 3 kilometer lång vandringsled, värdefull natur och två fornlämningar.

Ledens längd

Längd: 2,8 km

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Grillplats

Vindskydd

Svårighetsgrad

Medel

Ta dig dit

Tillgängligt med egen båt

Intresserad av

Spår av historien

Korta leder (0-3km)

Nås med båt

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i vandringsleden, särskilt när det blåser. Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp är det för närvarande många granar som står och dör i vandringsleden. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst. Vi tar bort de allra farligaste träden vid rastplatser och leder efter hand. Vänligen respektera eventuella avspärrningar.

Led runt ön

Runt stora delar av ön går det en vandringsled på knappt 3 km samt att det finns ytterligare en mindre vandringsled eller avstickare på ca 600 meter som går bort mot en fornlämning.

Två fornlämningar

På yttre Sållaren finns det två fornlämningar, den ena från bronsåldern och har varit någon slags grav, numera ett röse. Den andra fornlämningen, som också är ett röse, kommer från medeltiden. Detta röse är dock en gammal odling.

Värdefull natur med gamla träd

Ön består bland annat av mosstäckta berg där det växer barrskog, framför allt tallskog. Större delen av yttre Sållarens natur anses vara så värdefull att delar av ön ör klassat som biotopskyddsområde samt nyckelbiotop. Trädens medelålder är över 120 år och det förekommer mycket döda träd som förmultnar i olika steg, vilket är värdefullt för både insekter, svampar och andra organismer. På ön finns det också morän, det är en blandad jordart som bildades under inlandsisens framfart.

Populärt för olika läger

På Yttre Sållaren bedrivs ett populärt barnkolloverksamhet sedan länge och nuförtiden används ön till både lägerverksamhet för skolklasser och konfirmationsgrupper med flera.

Hitta hit

Yttre Sållaren ligger i Arnöfjorden utanför Arnön och kan endast nås med egen båt.

Du kanske också är intresserad av

Lugnt vatten men lite öar och klippor

Timmeröarna

Timmeröarna ligger i Arnöns skärgård öster om Hammarö och du kan endast nå öarna med båt. Här finns mycket gammal skog och en sevärd jättegryta. En av skärgårdens få naturhamnar för djupgående båtar finner du också här.

Naturreservat

Vandringsleder

Segerstads skärgård

Segerstads skärgård

Segerstadshalvön väster om Karlstad är ett uppskattat frilufts- och naturområde med vandringsleder, vindskydd, grillplatser och sandstränder.

Vandringsleder

Utsikt över Vänern från Västra Långholmen

Västra Långholmen

Västra Långholmen är en mindre ö i Vänerskärgårdens yttre del med fina klippstränder och storslagna vyer mot den öppna horisonten. Här kan du njuta av tystanden, vågskvalpet, lättpromenerade stigar och en handikappanpassad spång.

Vandringsleder

Taggar för sidan

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

19 Juni 2024