Spel med klubba och puck
Linn Malmén

Skridskoåkning

Skridskoåkning hör vintern till. I Karlstad har du möjlighet att åka skridskor på såväl naturis som konstis, ute som inne. I Norvalla ishall, Löfbergs ICE Arena och Tingvalla isstadion finns både föreningsdrivna skridskoaktiviteter och skridskoåkning för allmänheten.

Allmänhetens skridskoåkning

Allmänhetens skridskoåkning är gratis och öppen för alla som vill åka skridskor. Under vinterhalvåret har ishallarna och isstadion särskilda öppettider som i regel startar i början av oktober och slutar en bit in i mars/april.


Här kan du också åka skridskor

Mariebergsskogen.

Spolning av grus- och asfaltsplaner

Så länge vintervädret håller och tillåter, spolas några grus- och asfaltplaner i kommunens stadsdelar och kransorter.

Varje år spolar Karlstads kommun ett antal grus- och asfaltsplaner i bostadsområden runt om i kommunen. Vissa planer spolas av faddrar som har avtal med kultur- och fritidsförvaltningen. Nedan ka du se vilka planer som spolas om vädret tillåter.

Spolas av kommunen vintern 2023-2024

Herrhagen: Vasalundens aktivitetsplan
Molkom: Molkoms idrottsplats (ingen skötsel på helger och helgdagar)
Orrholmen: Parkleken Orrleken
Rud: Rudsleken
Ulvsby: Ulvsby idrottsplats, Bengtsbol/Diamantvägen
Vålberg: Åstorps aktivitetsplan
Våxnäs: Parkleken Karmen
Väse: Guståsrinken

Spolas av faddrar vintern 2023-2024

Alster: Skottspolslidens lekplats
Hultsberg: grusplanen nära Thomas Betong
Lorensberg: grusytan bakom förskolan
Molkom: Kärleksstigen
Norra Kroppkärr: Rönndungen Storsvängen
Norrstrand: Hôla Gränsgatan
Romstad: Lekparken Romstad
Skåre: Lekplatsen Kvartsvägen/Marmorvägen
Stockfallet: "Stocken" Enmyrsgatan
Kronoparken, Mjölnartorpet, Skaldens gata
Henstad, Henstadpromenaden, Vittenvägen
Vålberg, Älvenäs idrottsplats, grusplanen

Plogning av planer

Karlstads kommun plogar först bort snö från gång- och cykelvägarna. I mån av tid plogas sedan de planer som är spolade.

Regler

Lagen om färskvatten innebär att brandposter inte får stå öppna eftersom det innebär risk för att få in bakterier och smittor i dricksvattensystemet. Brandposterna är därför låsta och föräldrar och frivilliga krafter kan inte längre spola is själva utan ett avtal med kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen.

Har du frågor kring isspolningen?

Hör av dig till Kontaktcenter. Du kan ringa 054-540 00 00 eller skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2024-07-12

22 Juli 2024