Arkivcentrum Värmland

Arkivcentrum Värmland är ett samarbete mellan Arkivenheten inom Region Värmland, Karlstads kommunarkiv, Föreningsarkivet i Värmland och Värmlands företagshistoria.

Öppettider och besöksadress

Hööksgatan 2 (Marieberg)
Telefon (forskarexpedition): 010-833 11 80

Öppettider för hjälp med släktforskning

Varje torsdag (vår och höst) mellan klockan 16.00-19.00 kan du få hjälp av en erfaren släktforskare med frågor om din egen släktforskning.

Studera den värmländska historien

  • Regionala arkiv
  • Före detta Landstingets arkiv
  • Statliga och kyrkliga arkiv
    Föreningars och företags arkiv
  • Karlstads kommuns arkiv och även vissa andra kommunala arkiv.

Det finns en stor forskarsal där du kan studera originalhandlingar och söka uppgifter via datorer som har en stor mängd databaser och program. Det finns också ett referensbibliotek med litteratur om Värmland och handlingar som är skannande på mikrokort som studeras i en mikroficheläsare.

Att Karlstads kommunarkiv ingår i samarbetet Arkivcentrum Värmland innebär att du via Arkivcentrums forskarexpedition kan beställa och få tillgång till arkivmaterial från Karlstads kommunarkiv.

Programverksamhet

Arkivcentrum Värmland erbjuder intressanta föreläsningar under vår och höst. Programverksamheten är ett samarbete mellan Arkivcentrum Värmland och Värmlands Släktforskarförening.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024