Sök i våra arkiv

För att kunna hitta och söka i arkiv finns det förteckningar över vad arkiven innehåller. Genom förteckningen får du överblick och information om vad som finns i våra arkiv. Du kan på så sätt förbereda din kommande beställning. Själva arkiven finns bara att se på plats i bibliotekshuset.

Arkivförteckningar

Innan du besöker oss rekommenderar vi dig att titta i våra arkivförteckningar.

Sökguide för Visual Arkiv sök

I Visual arkiv sök finns flera olika sätt att söka fram information. Vi rekommenderar att välja Fritextsökning eller Se alla arkivbildare.

Fritextsökning

Ett bra alternativ när du letar efter något specifikt men inte vet i vilket arkiv
det kan finnas.

Här skriver du fritt in ett eller flera ord till exempel Alster. Då söker du efter ordet Alster på alla nivåer, på arkivbildare, serie och volymanmärkningar.

Se alla arkivbildare

Här finns alla arkiv uppradade. Botanisera och få kunskap om vad som
faktiskt finns i ett kommunarkiv och lär dig vilka kommuner som är
sammanslagna till dagens Karlstads kommun.

Begreppsförklaring

Här kan du läsa om några begrepp som är bra att känna till för att lättare hitta den
information du söker.

 • Arkiv och arkivbildare
  De samlade handlingarna efter en specifik verksamhet bildar ett eller ibland
  flera arkiv. Verksamheten kallas därför arkivbildare.
  Två exempel:
  -Byggnadsnämnden är en arkivbildare och har ett arkiv med samma namn
  -Byggnadsnämnden.
  -Tekniska nämnden är en arkivbildare men med flera arkiv. Arkiven heter
  -Tekniska nämnden, Energiverken
  -Tekniska nämnden, Gatukontoret, samt
  -Tekniska nämnden, Tekniska verken.

 • Arkivförteckningar
  En arkivförteckning är som en innehållsförteckning som beskriver vilka
  typer, serier, av handlingar eller information som arkivet innehåller och i
  vilken förvaringsenhet, volym, de går att hitta.

 • Serie
  För att lättare hitta är varje arkiv indelat i olika serier efter vilken typ
  av handlingar det är, till exempel protokoll för sig, betyg för sig och
  korrespondens för sig.

 • Allmänna arkivschemat
  Det vanligast förekommande sättet som äldre arkiv är indelade i är
  efter Allmänna arkivschemat:

  A Protokoll
  B Utgående handlingar
  C Diarier
  D Register och liggare
  E Inkomna handlingar
  F Handlingar ordnade efter ämne
  G Räkenskaper
  H Statistik
  J Ritningar
  K Fotografier
  L Trycksaker
  Ö Övriga handlingar
 • Ett modernare sätt att ordna arkiv är efter processer. Handlingarna eller informationen delas då upp efter en klassificeringsstruktur och får en sifferkombination. Än så länge har inget arkiv i Karlstads kommunarkiv förtecknats på detta sätt men i framtiden kommer det att bli allt vanligare, så det är bra att känna till.
 • Volym
  En serie kan ha allt från en till flera hundra volymer. En volym är
  själva förvaringsenheten, vanligtvis den fysiska arkivkartong eller
  inbundna bok som innehåller pappershandlingar. Men det kan också
  vara digital information som finns på till exempel en server. I
  dagsläget består våra arkiv mestadels av pappershandlingar men
  inom en snar framtid kommer även digitalt material arkiveras.

Kommunarkivets arkivbestånd

Vi förvarar arkiven från nuvarande Karlstads kommun och från dess föregångare:

 • Karlstads stad
 • Karlstads landskommun
 • Alsters kommun
 • Nyeds kommun
 • Älvsbacka kommun
 • Väse kommun
 • Grava kommun
 • Segerstad kommun
 • Nors kommun
 • Östra Fågelviks kommun

Sammanlagt rör det sig om cirka 450 arkivbildare.

Tidsmässigt ligger fokus på den kommunala tiden, det vill säga från 1863 fram till nutid, men vi har även visst material från sent 1500-tal och framåt.


Taggar för sidan

Arkiv
Kultur

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024