Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Doktor Carl Axel Haak
Doktor Carl Axel Haak

Doktor Carl Axel Haak

150 år sedan koleran härjade i Karlstad

I juli 1866 bröt koleran ut i Karlstad. Karlstad var då en stad under uppbyggnad efter branden året innan.

Karlstad är mitt under återuppbyggnaden efter stadsbranden 1965 när koleran bryter ut. Karlstadsborna, som redan var hårt prövade, bodde då huvudsakligen i provisoriska bostäder och under bristfälliga sanitära förhållanden, och var därför extra mottagliga för farsoter.

Ingen annan stad drabbades så hårt som Karlstad av 1866 års koleraepidemi. Sammanlagt insjuknade 647 personer, varav 302 (47 %) dog. Antalet döda utgjorde 5 % befolkningen (inklusive det uppskattade antalet invandrade arbetare som då vistades i staden). Översatt till dagens folkmängd skulle detta innebära nästan 4500 döda Karlstadsbor inom loppet av drygt två månader.

Statistik över koleran
Statistik över koleran.

Ansvarig för koleravården var regementsläkare, och tillika ordförande i stadens sundhetsnämnd, dr Carl Axel Haak. Haak förde noggrann statistik över kolerans framfart och lämnade även en fyllig redogörelse över densamma. Både statistiken och redogörelsen finns att ta del av i sundhetsnämndens arkiv. I en tabell noterade han dag för dag kolerans offer.

Sidan publicerad: 2023-05-19

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?