Arkivcentrum i gamla seminariebyggnaden på Hööksgatan
Arkivcentrum finns idag i gamla seminariebyggnaden på Hööksgatan.

Arkivcentrum Värmland 20 år

I år är det 20 år sedan Arkivcentrum Värmland slog upp sina portar i gamla seminariebyggnaden på Hööksgatan. Men samarbetet har funnits längre än så.

Texten är skriven i september 2018.

Först Gamla badhuset, sedan gamla semis

Samarbetet Arkivcentrum Värmland har varit igång i lite lösare form ända sedan januari 1983.

Då flyttade nämligen Värmlandsarkiv, Folkrörelsearkivet (idag Föreningsarkivet i Värmland) och Emigrantregistret (idag Kinship center) in i Gamla badhuset.

Gamla badhusets pampiga framsida
Gamla badhusets på Norra Strandgatan är idag ombyggt till bostadslägenheter.
Riksarkivarie Erik Norberg håller tal vid invigning av Arkivcentrum 1998.
Riksarkivarie Erik Norberg håller tal vid invigning av Arkivcentrum 1998.

Med pompa och ståt flyttade 1998 verksamheten in i en ny pampig stenbyggnad, nämligen gamla seminariet.

Med flytten till Hööksgatan formaliserades samverkan under namnet Arkivcentrum Värmland. Det nyetablerade landstingsarkivet gick då också in i samarbetet.

Ett viktigt samarbete

Huvudsyftet med Arkivcentrum Värmland är att erbjuda forskare arkivmaterial från hela det värmländska samhällslivet. Redan från starten 1983 har man haft tillgång till Karlstads kommunarkivs material i forskarsalen. Från och med 2004 ingår kommunarkivet som en av samverkansparterna.

Sedan Emigrantregistret flyttade från Arkivcentrum 2009 samverkar alltså Värmlandsarkiv, Föreningsarkivet, landstingsarkivet och Karlstads kommunarkiv kring bland annat forskarservice och utåtriktad verksamhet.

Våren 2015 startade Arkivcentrum tillsammans med Värmlands släktforskarförening sin uppskattade programverksamhet.

Det innehöll bland annat fotografen Lennart Fernqvists populära bildspel Karlstad då och nu, arkivpedagog Olle Nilsson som höll föreläsningen Elden är lös, om branden 1865, kurser i släktforskning och mycket mer.

Denna programverksamhet pågår fortfarande med spännande föreläsningar.

Program Arkivcentrum 2015

Arkivcentrum Värmland är idag en viktig resurs för akademiker, släktforskare, hembygdsforskare, skolor och andra historie- och samhällsintresserade. Utöver möjligheten att utforska både det privata och det offentliga Värmlands historia kan man till exempel lyssna på någon av våra föreläsningar eller besöka något av våra återkommande arrangemang.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

25 Juli 2024