Byggnaden som förr var Tjäderskolan ligger på Drottninggatan bredvid busscentralen.
Byggnaden som förr var Tjäderskolan ligger på Drottninggatan bredvid busscentralen.

Det började en höst på Tjäderskolans vind

Det är hösttermin i slutet av 1800-talet och något är i görningen på Tjäderskolans vind. Ett nytt ämne ska införas i folkskolan.

I september 1896 kom domprost Jakobsson med förslaget att införa det nya ämnet Huslig ekonomi i folkskolan. Skolrådet godkände förslaget och ett år senare hade det iordningställts ett skolkök på Tjäderskolans vind. Här fick flickor lära sig enklare matlagning och bakning, rengöring, städning och servering. De fick också lära sig att räkna ut näringsvärde och pris för varje måltid. Bilden nedan hittades vid Tjäderns skolkök på 1950-talet. Fotograf och årtal är okänt, fotografiet är sannolikt taget runt sekelskiftet 1900. Det sägs att flickorna fick bära filttofflor för att inte störa eleverna i klassrummet under, men det vittnar inte den här bilden om.

Tjäderns skolkök
Tjäderskolans skolkök.

Vid den här tiden fanns inte gratis skolmat som för dagens skolelever. Skolköken fick därför en viktig roll utöver att lära ut matlagning. I årsredogörelsen för Karlstads folkskolor läsåret 1909-1910 kan man läsa:

"Vid varje skolkök hava på fattigvårdens bekostnad såsom spisgäster mottagits fattiga skolbarn till lika stort antal som de i varje klass deltagande elevernas". Här nedan visas recept på vad eleverna fick laga för rätter i oktober 1898.

Receptbok för Tjäderskolans skolkök
Receptbok för Tjäderskolans skolkök.

Källor:
Karlstads stad. Skolstyrelsen 1911-1970 F3:1 och F15:1
Från fattigskolan till skolpalats, Carl-Erik Carldén, 1985.

Känner du igen någon på fotografiet eller har andra upplysningar kontakta oss gärna på kommunarkivet@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

5 December 2023