Foto från Rådhuset under sista stadsfullmäktigemötet för Karlstads stad

Det sista stadsfullmäktigemötet

Inte mindre än 50 år har gått sedan fotot av Karlstads stads sista stadsfullmäktigemöte togs.Vid årsskiftet 1970/1971 skulle flera kommuner gå ihop och bilda Karlstads kommun.

Texten är skriven i mars 2021.

Samlade i Rådhuset

Det är den 17 december 1970 och Karlstads stads stadsfullmäktiges ledamöter är samlade i Rådhuset. Salens stora bågformade fönster vetter ut över ett mörkt Stora Torget. Borden har kanske dagen till ära blivit dekorerade med julstjärnor i krukor. Känslorna är med all säkerhet blandad i salen, vemod och glädje om vartannat. Längst till vänster i bild står den sista ordföranden Carl-Erik Carldén och håller tal:

"- Ärade ledamöter. Vi avgår alla i år som stadsfullmäktige. Det finns därför en särskild anledning att tacka ledamöterna för 'vården av stadens gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter'. Flertalet av Er blir emellertid kommunfullmäktige i nybildade Karlstads kommun. [...] Många beslut av för staden avgörande betydelse har ni varit med om att utforma. Något har Ni måhända hedrats därför, mest har Ni fått uppbära klander. Det är nu politikerns roll i en demokrati att hans gärningar nagelfars och kritiskt granskas. Ett står emellertid klart: medborgarna i denna stad - de må nu erkänna det eller ej - står i stor tacksamhetsskuld till Er för den möda och det arbete Ni utfört för stadens utveckling och förkovran".

Karlstad förr och i framtiden

Karlstads stad bildas som kommun 1863, och behåller namnet både genom sammanslagningen med Karlstads landskommun 1934 och Östa Fågelviks kommun 1967. Denna gång sker en sammanslagning med Nyeds, Väse och Nors kommuner och tillsammans bildar de Karlstads kommun.

Ordförande avslutar sitt tal med att blicka tillbaka till 1863, till "25 ledamöter som fick börja från scratch" och gör nedslag över viktiga händelser genom åren som den förödande branden 1865, 1900-talets industrialism, fackliga arbetarrörelsen, frikyrko- och nykterhetsrörelsen och den allmänna och lika rösträtten. Och han frågar sig "vad bör nämnas" om den senaste mandatperioden. "Är det "insatserna på idrotts och friluftsområdet" som Tingvalla isstadion eller kanske "vägnätets utbyggnad", som E18 och broarna över Klarälven? Men han spekulerar också över framtiden:

" -Vad kan år 2000 rubricera som den viktigaste händelsen? Det är med idéer som med barn, de egna är alltid bäst. Men även i medvetandet om att min dagliga gärning kan förvilla mitt omdöme vågar jag gissningen att det är universitetsfilialens förläggning till Karlstad".

Och visst gissade han inte helt fel?

Källor:

Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar år 1970, Karlstad 1971, protokoll 17 dec.

Wångmar, Erik, "Så blev det Karlstads kommun 1971" i Räftegård, Jon (red.) Pionjärer, kravaller och fattiga bönder, Karlstad, 2012.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juni 2024