Foto från Edsvallaolyckan 1947, förarsätet till bussen

Edsvallaolyckan 1947

I oktober för 70 år sedan inträffade en hemsk olycka utanför Edsvalla mellan ett tåg och en buss. En skakande tragedi där 14 människor miste livet och 7 skadades.

Den 14 oktober 1947 var ett persontåg från Göteborg på väg mot Kil. När tåget runt klocka åtta på morgonen närmade sig järnvägskorsningen vid Lerum utanför Edsvalla möttes lokföraren av en mycket tät dimma. Samtidigt var en buss på väg över korsningen.

Eftersom sikten var extremt dålig hade busschauffören bett passagerarna att hjälpa till att hålla utsikt åt sidorna. När bussens främre hjul var på övergången upptäckte föraren det otydliga skenet från strålkastarna på tåget.

Då han inte kunde bedöma avståndet i dimman trodde han att han skulle hinna över innan tåget kom och satte därför full gas. När bussen var halvvägs över spåret brakade tåget rakt in i bussen i 90 km i timmen. Bussen klövs mitt itu, slungades iväg och smulades sönder. 14 personer omkom och 7 personer skadades.

Foto från Edsvallaolyckan 1947, den demolerade bussen

Efter olyckan startades insamlingar av både NWT och VF, och privatpersoner sände pengar till pastorsämbetet för att hjälpa de drabbade.

Kommunfullmäktige i Nor inrättade därför en kommitté, för att tillsammans med anhöriga till de omkomna besluta hur de insamlade medlen skulle användas.

I Karlstads kommunarkiv finns arkivhandlingarna från Nors kommun bevarade.

Källor: Nors kommun (1863-1951), Kommunalnämnden, F5:3

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juli 2024