Järnvägsstationen senast 1891
Beskuren bild från vykort med motiv taget av fotograf Johannes Jaeger.

Järnvägen i Karlstad 150 år

Järnvägen i Karlstad firar 150 år den 29 september. Månadens dokument är hämtat från järnvägens 100-årsjubileum 1969.

Texten är skriven i september 2019.

Utställning i stadshuset

För 50 år sedan firades järnvägens 100- årsjubileum i Karlstad 1869-1969 genom en utställning i Stadshuset.

Utställningen var öppen mellan den 29 september och 2 november.

I arkivet hittade vi en färgglad affisch och broschyr från utställningen.

Texten om järnvägens historia är hämtad ur broschyrer.

Affisch från jubileumsutställningen Järnvägen 100 år i Karlstad, 1969.

Historik

"Den 29 september 1869 var den dag Carlstad fick sin första järnvägsförbindelse, "dan när banan kom till stan". Mycket har hänt sedan dess. Både staden och järnvägen har utvecklats, och det är många glimtar från detta vår utställning vill förmedla. En liten järnvägshistorisk bakgrund kan vara på sin plats:

Framdragningen av Nordvästra stambanan genom centrala Värmland hade föregåtts av ganska stora stridigheter. 1856 års järnvägskommitté hade föreslagit järnvägens dragande genom Karlstad. Stundom ganska högljudda synpunkter från olika håll inom landskapet, från bruksägare, länsmyndigheter och andra, gjorde sig hörda och förordade en nordligare sträckning från Kristinehamn via Norum och Sunne till Arvika.

När riksdagen 1865 skulle besluta i frågan, var situationen så spänd, att man föredrog att tills vidare endast bygga bandelarna från riksgränsen vid Charlottenberg till Arvika respektive från Laxå till Kristinehamn. Dessa fullbordades också 1867 respektive 1866, förslaget om bandelen Kristinehamn - Arvika förklarades vilande.

Nödvändigheten av att lösa även denna fråga stod emellertid fullt klar och redan ett år senare redovisades ett förslag om järnvägens komplettering från Kristinehamn via Norum-Nilsby-Frykerud till Arvika. Förslaget gillades även av den så kallade Karlstads-linjens motståndare. Bakom kulisserna fördes ett ofta våldsamt intrigspel mot stadens intressen, för vilka dock landshövding H F Oldevig kämpade med all kraft.

1 mars 1866 kom frågan ånyo upp i riksdagen och där segrade det förslag, som kom att innebära banans nuvarande sträckning. I september 1869 var järnvägen klar till Karlstad och efter ytterligare två år var hela Nordvästra stambanan färdig och järnvägsförbindelsen mellan Sveriges och Norges huvudstäder en verklighet."


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Juli 2024