Panorama över inre hamn

Känner du igen inre hamn?

Mycket har hänt och förändrats i inre hamn, särskilt de senaste åren. Karlstad växer och det som under lång tid var mestadels ett industriområde har fått ge plats åt nya bostäder till Karlstads invånare. Men hur såg den här platsen ut om vi hoppar mer än hundra år tillbaka i tiden?

I panoramabilden över inre hamn finns det mycket att utforska. Höger i bilden finns några byggnader. I mitten står expositionshuset som byggdes som utställningslokal 1862. Huset finns kvar än idag och klarade sig alltså från branden 1865.

Foto över expositionshuset och byggnader runt om i inre hamn
Högra delen av panoramabilden.

Till höger om expositionshuset syns ett stort stenhus, det är Monitorn 5 som byggdes 1904. Även det finns kvar idag. Bredvid det huset, till höger, finns idag Karlsvik 1 - även kallat järnvägshuset - eftersom det inrymde personalbostäder till SJs personal. Men vid fototillfället är det ännu inte byggt. Vi kan därför dra slutsatsen att fotot är taget någon gång mellan 1904-1909, då vi vet att järnvägshuset byggdes 1909.

På bilden ser vi också att hamnbassängen är större och sträcker sig längre in än vad den gör idag. Hamnbassängen minskades i storlek i början av 1960-talet.

Foto över Orrholmen, Tullholmen
Vänstra delen av panoramafotot.

Till vänster i bild ser vi Orrholmen med sitt sågverk och längst ner till vänster ser vi pråmkanalens södra inlopp. I mitten av bilden ser vi en smal promenadremsa som går ut till Kanikenäsholmen. Har vi också stadskartan över Karlstad från 1908 framför oss så kan vi jämföra.

Inre hamn på stadskartan 1908
Inre hamn på stadskartan från 1908.

På kartan ser vi tydligare den lilla remsa som går ut till Kanikenäsholmen. Vad som också finns med på kartan är Herrhagens vattentorn, som panoramabilden förmodligen är tagen från. Ett fotografi kan berätta en hel del om Karlstads historia och utveckling, eller hur?

Här kan du titta på hela kartan från 1908 och fler historiska kartor (länk till historiska kartor)

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juli 2024