Foto av nybyggda Västerstrandsskolan 1941
Västerstrandsskolan nybyggd, inflyttningsklar höstterminen 1941.

Vad hände i Karlstad 1939-1942?

När Stadsfullmäktige samlas i december 1942 pågår kriget för fullt. Ordföranden summerar åren 1939-1942 och den utveckling som skett i Karlstad.

Texten är skriven i november 2019.

Detta hade hänt i Karlstad 1939-1942:

Arbetet med västra infartsvägen och med västra bron har slutförts.
Vatten och avloppsledningar till Råtorp.
Västerstrandsskolan – nybyggnad.
Varmbadhuset - om- och tillbyggnad.
Två nya pensionärshem.
Flygplatsen är snart färdigställd.
Markupplåtelse för Folkets Hus och hörsalsbyggnad.
Utredning om stort friluftsbad.
Utredning om vattenförsörjningen.
Start av hemvårdarinneverksamheten.
Minimal arbetslöshet.
Största kommunalskatten i stadens historia men en kommande sänkning med 70 öre.
Ammunitionsfabrik blev förlagd till Zakrisdal.
Femte militärbefälsstaben förlagd i Karlstad.

Nya organ:
Kristidsnämnd, Luftskyddsnämnd, Familjebidragsnämnd, Hyresnämnd, Vedkommitté etc.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juni 2024