Släktforskning

När du släktforskar behöver du forska i flera arkiv. Några tips får du på den här sidan.

Släktforska i kommunarkivet

Har dina släktingar bott och verkat i Karlstads kommun? Då finner du dem med största sannolikhet i kommunarkivet. De kommunala arkiven innehåller en hel del individrelaterat material som kan vara av intresse för dig som släktforskar. Arkiven omfattar främst tiden från 1863, då kommunerna bildades, och framåt. Men bland annat skolornas och fattigvårdens arkiv sträcker sig ofta längre tillbaka i tiden.

Släktforska på bibliotek

Stadsbiblioteket i Karlstad har en släktforskaravdelning. Här finns böcker, tidskrifter, databaser, läsapparater, kopiator för mikrofilm och mikrofiche. På biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skåre, Vålberg och Våxnäs finns släktforskardatabaser.

Släktforska på Arkivcentrum Värmland

På Arkivcentrum finns 40 forskarplatser. Här kan du studera originalhandlingar, söka dina uppgifter och forska via datorn eller mikroficheläsare. Arkivcentrum ligger på Hööksgatan 2 (mittemot Centralsjukhuset).

Släktforskarhjälp

Varje torsdag (vår och höst) mellan klockan 16-19 kan du få hjälp av en erfaren släktforskare med frågor om din egen släktforskning.

Värmlands Släktforskarförening

Värmlands Släktforskarförening har till ändamål att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning i Värmland, samt förena dem som delar detta intresse. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Taggar för sidan

Arkiv
Kultur

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Maj 2024