Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Konstverket Älvpromenad

Älvpromenad

Om konstverket

Längs med Klarälven finns kvarteret Almen – det enda bevarade kvarteret av Karlstad den stora stadsbranden 1865. Här står en skulpturgrupp i grönpatinerad brons, utspridd över Almentorget.

KOnstverk Älvpromenad

På bänkar av granit vilar avbildningar av olika växtdelar, som bland annat eklöv, lönnäsor och lavar, som konstnären själv har hittat under promenader längs med Klarälven. Objekten har förstorats i skala genom modellering i gips och lera, innan de sedan gjutits i brons.

Konstverket Älvpromenad

Någon meter bort, i en av de stora almarna, hänger en omkring 12 meter lång skulptur. Den är gjord av sammansatta avgjutningar av de lönnträd som fälldes när torget renoverades och påminner om en orm, slingrad runt trädstammen och upp mot trädkronan. Vid kajkanten står en skulptur, där flera växtfragment i brons har fogats samman för att skapa en slags skulptural poesi.

Konstverket Älvpromenad
Konstverket Älvpromenad

Om konstnären

Carl Boutard (född 1975 i Kiruna) är bosatt och verksam i Malmö. Han har examen från Konst- och konsthantverksskolan i Reykjavik, Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm och Konsthögskolan i Malmö. I sin konst intresserar han sig bland annat för människans relation till naturen. Boutard har haft separatutställningar på till exempel Angelika Knäpper Gallery i Stockholm och The Living Art Museum i Reykjavik, Island. Han är representerad vid bland annat Malmö Konstmuseum och Skissernas Museum i Lund.

Adress

Almentorget, Älvgatan.

Karta

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?