Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Konstverket Fördingmosaik

Frödingmosaik

Konstnär: Hilding Linnqvist

Teknik/material: Mosaik

År: 1960

Adress: Sundsta-/Älvkullegymnasiet

Om konstverket

I det ombyggda Sundsta-Älvkullegymnasiet finns en två meter hög och sju meter bred mosaik som förblivit orörd mitt i all förändring och renovering i lokalerna - en av de få saker som finns kvar från den gamla skolan.

Konstverk Frödingmosaik

När Sundstagymnasiet byggdes1960 innebar det en ordentlig satsning från staden på utbildning och kultur, och skolans aula skulle även fungera som Karlstads nya konserthall. Stadens ledning önskade satsa på ett konstverk i anslutning till konserthallen, för att spegla Karlstad som kulturstad, ge glans åt skolan samt skapa en feststämning. Därför blev Hilding Linnqvist, en både känd och hyllad konstnär och tidigare professor på Kungl. Konstakademin i Stockholm, vald att genomföra uppdraget om en sju meter lång mosaik. Verket uppmärksammades nationellt efter uppsättningen och kallades för ett storverk av kritiker i tidningarna.

Konstverk Frödingmosaik

Mosaiken föreställer en rad olika motiv, alla enligt konstnären med den gemensamma nämnaren ”musikens makt”, och gestaltar Gustav Frödings diktvärld. Motivet med Frödingfokus valdes dels för att Gustav Fröding var den genom tiderna kändaste eleven som gått på ett läroverk i Karlstad, dels för att invigningen av skolan sammanföll med hundraårsjubileet av poetens födelse.

Konstverk Frödingmosaik

Om konstnären

Hilding Linnqvist (1891–1984) föddes och verkade i Stockholm, han utbildades vid Kungl. Konstakademin. Linnqvist omtalades för sitt fria uttryckssätt och var central för utvecklingen av naivismen i Sverige – en konstinriktning som uppkom som motstånd mot det traditionella akademiska måleriet under 1900-talet; konsten låter sig inspireras av barns och oskolade konstnärers naiva konst och skaparglädje.

Linnqvist reste bland annat i Nordafrika och runt i Medelhavet – vilket inspirerade hans konst i både teknik och motiv. Exempelvis är Frödingmosaiken utförd med en teknik Linnqvist hämtade från de italienska mosaikerna i Ravenna. Linnqvists är representerad vid bland annat Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Moderna Museet och Waldemarsudde.

Adress

Sundsta-/Älvkullegymnasiet

Karta

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?