Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Landskapen i din blick & Minnet av landskapen i din blick

Konstnär: Eva Marklund

Teknik/material: Blandteknik

År: 2020

Adress: Sundsta-Älvkullegymnasiet

Om konstverket

”Den sanna upptäcktsresan består inte i att finna nya landskap, men att se med nya ögon” (Marcel Proust)

”Allting som vi vill lära oss och uppnå i livet, finns redan invävt inom oss. När man blickar inåt och får kontakt med det, ser man klarare och siktar bättre. Då kan man blicka utåt, inte bara genom sina egna ögon, utan också genom andras ögon. På det sättet vidgas perspektivet, världen växer och livet öppnar upp sig. Konstverken är tänkta som färdmedel för blicken, något att sikta med. Samtidigt är konstverken i sig själva en blick, sedd från sidan och framifrån. En blick att titta in genom, och ut ifrån.” Så skriver konstnären Eva Marklund i sitt skissförslag.

Konstverket Landskapet i din blick

Utanför nybyggda Sundsta-Älvkullegymnasiets entré står hennes skulptur som påminner om en kikare eller teleskop, riktad upp mot himlen ovanför skolbyggnaden. Det består av sju cirklar som sitter vågrätt efter varandra, i olika färger, förutom den i mitten är helt glasklar - som en lins. När man står ute på gården och tittar rakt genom alla cirklarna, blandar sig färgerna och landskapen och blir till en iris. Under dagen när solen lyser får skulpturens färger lyster. På kvällen får konstverket ett eget inre ljus med hjälp av små LED-lampor som är inbyggda i cirklarna.

Konstverket Landskapet i din blick

Inne i skolan, i det som kallas sociala stråket, hänger det andra konstverket från taket. Det är som en spökversion av det första verket som utanför entrén. Konstnären tänker sig skolan som en kropp som minns konstverket som står ute på gården. Att det är som att blunda och se något inom sig.

”Vem är det som ser ut genom dina ögon?” skrev filosofen och teologen Meister Eckhart.

Om konstnären

Eva Marklund (född 1971 i Söderhamn, Sverige) är verksam i Stockholm. Hon har examen från Konstfack samt Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Marklund har haft separatutställningar bland annat på Örebro konsthall och Konstakademin i Stockholm. Hennes konst är representerad vid bland annat Moderna Museet i Stockholm, Eskilstuna Konstmuseum och Länsmuseet i Gävleborg. I sitt konstnärskap arbetar Marklund främst med fotografi, installationer och mobila verk. Marklund intresserar sig för att medvetandegöra betraktarens egen förmåga att föreställa sig bilder, vilket gör själva perceptionen till en viktig del av verken hon skapar.

Adress

Sundsta-Älvkullegymnasiet

Karta

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?