Konstverket Livsströmmen

Livsströmmen och Källan

Konstnär: Per Thorlin

Teknik/material: Blästrad betong

År: 1973

Adress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Om konstverket

I början av 1970-talet bjöd kulturnämnden i Karlstads kommun in sex stycken konstnärer till en skisstävling om den konstnärliga gestaltningen för Karlstads nya kulturhus, skissförslagen skulle utformas med utgångspunkt i det för tiden trendiga materialet naturbetong. Uppdraget för byggnadens fasad gavs till Per Thorlin, som påbörjade sitt arbete under sommaren 1972.

 ©Astrid Göransson/Bildupphovsrätt 2023.onstverket Livsströmmen

Verket Livsströmmen är omkring 47 meter långt och sträcker sig längs en del av bibliotekshusets fasad. Thorlin gestaltade även husets hörn - dessa fick titeln Källan. Båda verken är utförda i sandblästrad naturbetong; en teknik som utvecklades under 1950-talet av de norska konstnärerna Carl Nesjar och Inger Sitter. Tekniken kallas även betonggravyr, eftersom den lånar uttryck från grafiska tekniker, men i storformat. Konstnären tecknade först sina bilder på stora kartongark, vilka sedan överfördes till väggen genom blästring.

Konstverket Livsströmmen

Konstnären inspirerades av den värmländska naturen – i huvudsak av Värmlands sjöar och vattendrag, och hade Klarälven i åtanke när han utformade Källan; han ansåg älven vara ”Karlstads grundläggande källa”, i ursprungsskissen fanns även inslag av rinnande vatten.

Konstverket Livsströmmen

Om konstnären

Per Thorlin (1923-2018) var en norsk-svensk konstnär med utbildning från Kunst och Industriskolen i Oslo, samt Valands Konstskola i Göteborg, staden där han senare bosatte sig. Han har utfört flera offentliga verk på fasader i sandblästrad betong, bland annat en förvaltningsbyggnad i Stockholm och en skola i Varberg.

Adress

Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Karta

Kontakt

Taggar för sidan

Idrott och motion

Sidan uppdaterad: 2024-01-10

23 April 2024