Konstverket Imorgon

NU och IMORGON - Språket är det hus vi bor i

Konstnär: A-Kassen

Teknik/material: Återvunnet tegel

År: 2022

Adress: Fredricelundsskolan, på skolgården och utanför

Om konstverket

Av tegel från den gamla skolan som stod på platsen där nybyggda Fredricelundsskolan nu står har konstnärsgruppen A-kassen utfört de murade skulpturerna NU och IMORGON. Verken kan ses som en fysisk lek med språket, inspirerad av filosofen Heideggers tanke om att det är i språket som vi blir till som människor.

Konstnärernas ambition har varit att skapa ett platsspecifikt monumentalt, lekfullt och robust verk med en poetisk dimension. Skulpturerna är placerade vid varsin ände av skolbyggnaden. Vid entréen finns skulpturen NU och i andra änden, i anslutning till Våxnäs torg står skulpturen som formar ordet IMORGON.

Ordet IMORGON är oläsligt när man står bredvid det och blir istället en labyrint att gå på upptäcksfärd i, att utforska och leka med. Ord och språk är något som eleverna ska lära sig att navigera i. Likt skulpturen verkar språket på ett tidigt stadium oöverblickbart, kaotiskt och oförståeligt. På sikt kommer barnen att lära sig alfabetet och under skolgången blir språket överblickbart, begripligt och meningsfullt.

Skulpturen NU är lägre och inbjuder till en annan form av lek. Framför skolan fungerar den som en ny lekbetonad mötesplats och utgör både sittmöbel och balansskulptur.

Orden NU och IMORGON kan avläsas och tolkas på flera sätt, inte minst i skolsammanhang. Konstnärerna skriver i sitt skissförslag att: ”Lärande och utbildning pågår i nuet, med framtiden för ögat. Barn utbildas så att de blir kompetenta för sin fortsatta resa i den framtida världen.”

KOnstverket Nu

Om konstnärsgruppen

Det danska konstnärskollektivet A-kassen består av Morten Steen Hebsgaard, Christian Bretton-Meyer, Tommy Petersen och Søren Petersen som alla är födda på 1970-talet och tog examen från Det Kgl. Danska Konstakademien 2007. De arbetar gärna platsspecifikt och platsintegrerat, och intresserar sig för förhållanden kring själva konstens konstruktion, förståelse och tolkning.

Adress

Fredricelundsskolan, på skolgården och utanför.

Karta

Kontakt

Taggar för sidan

Idrott och motion

Sidan uppdaterad: 2024-01-10

23 April 2024