Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stipendier och fonder - kultur

Karlstads kommun förvaltar flera fonder och stipendier varav en del är möjliga för allmänheten att söka. En förutsättning är oftast att du är folkbokförd inom kommunen. Nedanstående fonder är de som finns inom kultursektorn.

Britta och Alvar Anils stipendiefond

Syftet med Anilsstipendiet är att stimulera och stötta teaterstuderande ungdomar från Värmland. Studierna avser såväl dans som sång och talteater.

Ingeborg och Henric Bäckströms fond

Föreningar, studieförbund och privatpersoner som är verksamma i Karlstad och ska genomföra ett kulturprojekt för ungdomar kan söka pengar från fonden.

Ejnar Lindhs fond

Fonden ska användas till "allmännyttiga, företrädesvis kulturella ändamål i staden". Det ekonomiska stöd som delas ut baseras på fondens årliga ränteavkastning.

Barn- och ungdomskulturprojekt

Målet med stöd till barn- och ungdomskulturverksamhet är att alla barn och ungdomar som bor i Karlstads kommun ska få möjlighet att vara delaktiga i konst- och kulturlivet.

Arbetsstipendium för kulturarbetare

Du som är professionell kulturarbetare kan söka stipendium för ett specifikt arbete eller projekt som gynnar din konstnärliga utveckling och stärker Karlstads kulturliv.

Resestipendium för kulturarbetare

Syftet med resestipendiet är att stödja kulturarbetare som är bosatta och verksamma i Karlstads kommun. Det kan gälla deltagande i olika former av kurser, seminarier, festivaler och studieresor.

Projektstöd för medverkan av kulturarbetare

Projektstödet kan sökas av professionell kulturarbetare eller förening som avser att arbeta ihop med professionell kulturarbetare. Företag, kulturinstitutioner, utbildningsinstitutioner, kommunala förvaltningar eller bolag kan inte söka stödet.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida