Ställ ut i Bibliotekshuset

I Bibliotekshuset finns det möjlighet för föreningar, institutioner, organisationer och privatpersoner att ha utställningar. Det är kostnadsfritt att ställa ut.

Hur gör jag för att kunna ställa ut i Bibliotekshuset?

Du ansöker online i vår e-tjänst och efter att ha skickat in ansökan kommer du att bli kontaktad.

Det är viktigt att du har läst igenom villkoren och reglerna som finns för att ha en utställning i Bibliotekshuset.

Regler och villkor

 • Utställaren förbinder sig att följa gällande bestämmelser beträffande utställningar och utställningsutrymmen samt de muntliga och skriftliga instruktioner som ges av kultur- och fritidsförvaltningens personal.
 • Utställaren påtar sig det fulla juridiska ansvaret för utställningens innehåll och utförande.
 • Utställningsutrymmet lånas ut till privatpersoner efter uppvisande av verk.
 • Föreningar, institutioner eller andra sammanslutningar prioriteras.
 • Utrymmet får inte användas i kommersiella sammanhang och allmänheten ska ha tillträde.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen står inte för några ekonomiska kostnader i samband med utställningen.
 • Lånet av utställningsutrymmet är kostnadsfritt.
 • Om nyckel kvitteras ut av utställaren står utställaren fullt ansvarig för denna nyckel samt eventuella kostnader förorsakade av förlust av denna nyckel.
 • Tillstånd för utställning i Bibliotekshuset ges av ansvarig tjänsteman på kultur- och fritidsförvaltningen på basis av inkommen ansökan från utställaren.
 • Ändras utställningens innehåll eller art jämfört med vad som sagts i den ursprungliga ansökan, ska det i god tid anmälas till ansvarig tjänsteman som avgör om nytt tillstånd behövs.
 • Tillstånd för utställning blir definitiv först när avsyning av utställningen gjorts av ansvarig tjänsteman.
 • Denna avsyning inkluderar utställningens uppställning, utformning och innehåll samt att dessa överensstämmer med gällande bestämmelser och premisser under vilka utställningen beviljats.
 • Utställning som inte godkänts vid avsyning skall antingen omedelbart ändras enligt givna direktiv eller omedelbart monteras ner.
 • Föreningar, institutioner och privatpersoner får i princip ställa ut högst tre gånger per år, förutsatt att det är olika teman och material man presenterar och högst en gång per år under ett tema som tidigare använts, förutsatt att utställningsmaterialet är helt olika.
 • En utställare får inte ställa ut under samma tema och med samma material oftare än vart tredje år.
 • Partipolitiska utställningar och politisk information får ställas ut i Bibliotekshuset med undantag för juni-september vid riksdagsval och EU valår.
 • Då upplåtes inte utställningsutrymmena, inklusive biblioteksfilialerna, för valpropaganda utan reserveras för så opolitiska utställningar som möjligt.

Praktisk information

Utställningsskärmar

Det antal skärmar som du har uppgivit i ansökan kan du hämta i ett förråd under rulltrappan. Nyckeln till förrådet kan hämtas i Kontaktcenter. Du placerar själv ut skärmarna så de passar din utställning, inom det utrymme du har bokat.

Har du bokat glasmontrar/glasad vägg så ska du hämta nycklarna till dessa hos Kontaktcenter på plan 1 i Bibliotekshuset.

Uppsättning och nedmontering

Utställningen får inte förhindra eller försvåra framkomligheten för våra besökare, det måste finnas en passage genom utställningen med en bredd på minst 1,4 meter så att personer i rullstol och barnvagnar kommer fram.

Vid nedmontering av utställningen ska alla nålar tas bort från utställningsskärmarna. Skärmarna ska ställas tillbaka in i förrådet. Nycklar till glasmontrar/glasad vägg ska lämnas tillbaka till Kontaktcenter.

Utställningsområdet ska vara städat från allt som tillhört utställningen och vara borttagen den tid som angivits, ofta ska andra utställare in direkt efter.

Om du plockar ned utställningen tidigare än vad du angivit vid ansökan, vänligen kontakta enhetschef Cecilia Johansson på e-post cecilia.johansson@karlstad.se, som kan informera besökarna.

Presentera utställningen

Vid utställningen ska det finnas skyltar där det klart framgår vad utställningen heter och kontaktperson för utställningen. Kontakta gärna lokala medier om att utställningen äger rum.

Reklam

Det är inte tillåtet att ha kommersiell reklam i utställningarna.

El och spotlights

Bibliotekshuset har enbart jordade uttag, kablar utan jord får ej anslutas. Spotlights finns på plats och riktas om, tänds och släcks av personal i Bibliotekshuset.

Bevakning

Karlstads kommun har ingen bevakning av utställningarna, all tillsyn ansvarar du som utställare för. Du som är ansvarig för utställningen ansvarar också för att andra som medverkar i utställningen känner till gällande regler.

Försäkring

Karlstads kommun har ingen generell utställningsförsäkring. Vi ersätter skador/stöld som uppkommit vid utställning i Bibliotekshuset med det belopp som överstiger 2 000 kronor och inte uppgår till mer än 15 000 kronor. Skador/stöld på värden under 2 000 kronor och över 15 000 kronor ansvarar du som utställare för. Vi ersätter inte skador som uppkommit genom oaktsamhet eller annan vårdslöshet.

Musik, tal med mera

Om du ska ha musik eller tal eller annat som låter i utställningen behöver du ett extra godkännande från enhetschef Cecilia Johansson på e-post cecilia.johansson@karlstad.se.

Vilka utställningsytor finns det?

Det finns möjlighet att ställa ut både på plan 1 (entréplan) och plan 2 i Bibliotekshuset.

Plan 1(entréplan)

 • Inglasad utställningsvägg
 • På plan 1 i Bibliotekshuset finns det en inglasad vägg som kan låsas. Den är 5 meter lång, 31 centimeter djup och 1,85 meter hög.
 • Det finns även en grå vägg på entréplanen som lånas ut med två vitrinskåp i glas på sidorna. Hela ytan är cirka 5 meter lång och 1,85 meter hög.

Plan 2

På plan 2 finns det två utställningsytor.

 • Vid Sessionssalen
 • Vid studerandehyllan.
 • För mindre utställningar rekommenderas ytan vid Sessionssalen och för större utställningar är ytan vid studerandehyllan att rekommendera.
 • På plan 2 hänger du upp din utställning på skärmar. En skärms yta är cirka 89 gånger 119 centimeter.

Mer information

Taggar för sidan

Kultur

Sidan uppdaterad: 2023-12-20

23 April 2024