UPP - Unga planerar projekt

UPP - Unga Planerar Projekt, är ett stöd för unga 13-25 år som vill genomföra sina egna idéer om fritidsaktiviteter. Stödet består av handledning från personal och hjälp att betala kostnaderna för aktiviteten.

Huvudkriterierna för stödet är

  • Personer som går i årskurs sju och upp till 25 år och bor i Karlstads kommun får söka
  • Personen som söker ska vara aktiv i planering, förberedelse, genomförande och uppföljning

Har du en idé till en aktivitet som du skulle vilja genomföra? Då kan du bolla den med personal i våra verksamheter.

Besök din närmsta verksamhet eller skicka in din idé till oss så bokar vi ett möte

När du är beredd att komma igång med din idé finns stöd för dig att söka

Innan du söker behöver du

  • Prata igenom din idé med personal på en av våra mötesplatser
  • Fundera på aktiviteten ska kunna genomföras (plats, datum och tid, deltagare och utförare)
  • Fundera på ungefär hur mycket det kommer att kosta att genomföra aktiviteten

Efter att du har genomfört en aktivitet med stöd av oss behöver du återrapportera.

Innan du återrapporterar behöver du ha koll på

  • Hur många besökare som kom fördelat på könsidentitet
  • Hur mycket det kostade att genomföra aktiviteten

Taggar för sidan

Mötesplatser
Unga

Sidan uppdaterad: 2023-12-06

23 April 2024