Mötesplatser

Parklekar

Barn som leker i en bygglek.

Parklekar är lekplatser där det finns pedagogiskt utbildad personal. I Karlstad har vi tre parklekar, de finns på Kronoparken, Rud och Våxnäs.

Leken i centrum

Leken står i centrum för verksamheten på parklekarna  både för små och stora.  Några av parklekarna har även djur.

Vi öppnar våra parklekar men anpassar verksamheten. 

Från och med måndag den 25 januari kommer våra fritidsgårdar och parklekar att öppna igen och göra verksamhet för barn och unga födda 2005 och senare. Antalet besökare som får vara inomhus kommer att begränsas utifrån de regler som finns. I våra verksamheter följer vi Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner för att förhindra smittspridning, det innebär bland annat att endast symtomfria personer är välkomna, att vi umgås med avstånd och uppmuntrar handtvätt och handspritning. 

Uppdaterad den