Parker och lek

Lekplatser

Två flickor på en gungbräda.

I Karlstad finns gott om lekfulla och lärorika lekplatser för barn i alla åldrar. Det finns mindre och större lekplatser, nära där du bor eller lite längre bort.

Karlstads kommun har idag 136 iordningsställda lekplatser på allmän plats. Storleken på lekplatserna varierar från enkla gungplatser till större stadsdelslekplatser med varierat utbud för olika åldrar. Lekplatserna utvecklas successivt för att bjuda barnen säkra och varierande lekmiljöer som är lockande, trevliga och utmanande. 

Här hittar du lekplatser

Här hittar du en beskrivning av alla lekplatser, information om vilka lekredskap och vilka tillgänglighetsanpassningar som är gjorda. Du kan också se på kartan var alla lekplatserna finns och jämföra olika lekplatser med varandra.

Hitta och jämför lekplatser

Säkra lekplatser

De krav på säkerhet som finns för lekplatser återfinns i Plan- och bygglagen. För att uppnå säkra lekplatser finns sedan 1999 en europanorm (SS EN 1176-1177).

Årligen besiktas samtliga lekplatser enligt reglerna i denna norm. De upprustningsarbeten och nyetableringar som genomförs görs utifrån europanormen.

Vi garanterar kvalitetssäkrade lekplatser

Synpunkter

Det som var helt igår kan vara trasigt idag. Vi är därför mycket tacksamma om du anmäler en skada till oss så fort som möjligt. Om du vill anmäla slitna och trasiga lekredskap eller om du har andra synpunkter på lekplatserna kontakta Karlstads kommun på telefon 054–540 00 00. Du kan också skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se.

Uppdaterad den