Parker och grönområden

Sandgrundsparken

Brygga vid Klarälven i Sandgrundsparken

På en udde i Klarälven mitt i Karlstad ligger Sandgrundsparken. Denna park har steg för steg vuxit fram och är idag mycket välbesökt och omtyckt. År 2010 vann parken det prestigefyllda Sienapriset. 

I början av 2007 påbörjades byggnationen av en ny park på Sandgrundsudden i Klarälven mitt i Karlstad. Idag är det en park för både vardag och fest, som är mycket uppskattad av såväl Karlstadsbor som besökare.

Sommartid nyttjas de öppna ytorna för picknick, spel, spontanidrott, konserter och arrangemang. Vintertid kan man flanera i parkens vackra, mjukt kuperade vinterlandskap och ibland ordnas spännande eldkonstarrangemang.

Utblickar, bryggor och blomstrande dalar

Sandgrundsparken ger närhet till vatten och vattenväxter, spännande möjligheter till lek, avkoppling och vackra vyer mot Klarälven. Du kan vandra igenom Ormbunksdalen och Magnoliadalen och du finner i parken bland annat krollilja, myskmadra, strutbräken och skogsaster.

Historik

År 1929 invigdes Vämlands museum och museipark som ligger i området. Sedan dess har älven byggt upp och format en 300 meter lång, fågelnäbbsliknande sanddeponi på baksidan av museet. Det är den landtungan vi idag kallar Sandgrundsparken.

Sienapriset 2010

Parken vann det prestigefyllda Sienapriset 2010, i motiveringen kan man läsa:

”…en tidlös och romantisk skapelse, med säker växtbehandling och terrassering. Här ryms både robusta bryggor, vida utblickar och intima mjukt formade blomstrande rum. Motivet har målats med bred pensel och resultatet har blivit en mycket vacker och användbar park.”

Läs mer om Sandgrundsparken här.

Hitta hit

Sandgrundsparken ligger mitt i Karlstad, mellan östra och västra älvgrenen.

Karta

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den