Vanliga frågor och svar

När får mitt barn vara i förskolan eller familjedaghemmet?

Arbete

Du får ha ditt barn i förskola eller annnan pedagogisk verksamhet under den tiden du arbetar. Du får även räkna med restid samt sovtid före och efter nattarbete.

Om du arbetar oregelbundna tider med ledighet en hel vecka i följd har ditt barn rätt att vara på förskolan 15 timmar.

Studier

Du får ha ditt barn i förskola eller annnan pedagogisk verksamhet när du studerar. Du får även räkna med restid.

Omfattningen på dina studier bestämmer hur mycket tid som ditt barn kan vara i förskolan eller annnan pedagogisk verksamhet.

Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Du ska lämna ett inskrivningsintyg från din skola.

Föräldraledig

Om du är helt föräldraledig i samband med barns födelse eller har graviditetspenning har äldre syskon rätt till 15 timmar/vecka i förskola eller annnan pedagogisk verksamhet. Hur timmarna förläggs beslutas av förskolechefen.

Om du arbetar eller studerar under din föräldraledighet har ditt barn rätt att vara på förskola eller annnan pedagogisk verksamhet i 15 timmar/vecka.

Arbetssökande

Om du är arbetslös och aktivt arbetssökande har ditt barn rätt till 15 timmar/vecka. Rektor beslutar hur timmarna läggs ut.

Om du deltar i någon åtgärd genom arbetsförmedlingens försorg får barnet vara i förskola eller annnan pedagogisk verksamhet den tid du behöver.

Sjukskriven

Om du är sjukskriven eller har sjukersättning gäller den ordinarie tidsomfattningen men förläggningen av tiden beslutas av förskolechefen i samråd med dig. Du kan få mer tid om du behöver det på grund av din sjukskrivning.

Semester och lediga dagar

När du har semester är huvudregeln att ditt barn ska vara ledigt från förskolan eller annnan pedagogisk verksamhet.

Om du är ledig eller har semester under perioden september till maj kan ditt barn vara i förskola eller annnan pedagogisk verksamhet under enstaka dagar.

Permittering

Heltidspermittering

Om du har heltidspermitterats jämställs det i reglerna med att du är arbetssökande.  

Då får ditt barn gå till förskolan 15 timmar per vecka, alternativt om ni redan har tillgång till 15 timmar per vecka allmän förskola.      

Korttidspermittering

Om du har korttidspermitterats har barnet rätt att vara på förskolan annnan pedagogisk verksamhet den tid du arbetar.

Uppdaterad den