Välkommen till Nyeds skola - skolan mitt i byn!

En bild på Nyeds skola och skolgården

Vår strävan är att våra elever ska nå höga resultat som ger goda förutsättningar för vidare studier, ett gott liv och hopp om en meningsfull framtid

Uppdaterad den