Klaraborgs specialpedagogiska område

Centrala särskilda undervisningsgrupper

I Karlstads kommun finns fem centrala särskilda undervisningsgrupper med olika inriktning.

På fyra av verksamheterna (åk.1-9) arbetar vi specialpedagogiskt utifrån funktionshindret autism. Den femte verksamheten (åk. 7-9) är en verksamhet som utgår från tre praktiska intresseinriktningar där teori och praktik varvas med varandra. Eleverna läser efter grundskolans kursplaner och erbjuds undervisning i alla ämnen.

Klaraborgs centrala särskilda undervisningsgrupper leds av en enhetschef.

  • Rektor på elevens ordinarie skola har ansvaret för "sina" elever.
  • Rektor på den ordinarie skolan överlåter uppgifter och vissa beslut till enhetschef för de centrala särskilda undervisningsgrupperna.
  • Det är rektor som beslutar om placering i en central särskild undervisningsgrupp. Beslutet fattas terminsvis.
  • Enhetschefen har personalansvar för de som arbetar i de centrala särskilda undervisningsgrupperna.
  • Enhetschef har en löpande kontakt om elevens utveckling med rektor och elevhälsa på den ordinarie skolan. Därefter tas beslut om fortsatta åtgärder och placering.

Eventuell skolskjuts till centrala särskilda undervisningsgrupper samordnas av Klaraborgs specialpedagogiska område.

Centrala särskilda undervisningsgrupper

Kvarnhöjden

Mariebergshöjden

Bergshöjden

Asphöjden

Intresseskolan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den