Modersmål

Anmälan om studiehandledning i modersmål, gruppundervisning

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Ange vilka elever som ska ingå i undervisningen. Du kan som mest ange 5 elever.
 
 
 
 
 
Skola*
Ange vilken/vilka kurser som gruppen behöver handledning i. Du kan som mest anmäla handledning i tre kurser.
Tidsperiod*
Önskad veckodag

Uppdaterad den