Yrkeshögskolan i Karlstad

Diagnostekniker inom motorbranschen, 1.5 år

Studerande felsöker bil motor med hjälp av en dator
Diagnosteknikerutbildningen

Vill du vidareutbilda dig inom fordonsteknik? Den här utbildningen ger dig en snabb och säker väg till kvalificerade jobb inom bilelektronik. Genom både teori och praktik får du lära dig att förstå och felsöka elektroniska system på bilen.

Saknar du grundläggande fordonsteknik? I så fall kan du söka till yrkesutbildningen Grundläggande fordonsteknik som ger dig grunderna för att antingen gå vidare till yrkeshögskoleutbildningen Diagnostekniker inom motorbranschen eller till en lärlingsutbildning inom tunga fordon. Läs mer här: Infoblad

Ansökan görs på karlstad.se/vuxenutbildning mellan den 19 oktober - 15 november 2017. Utbildningstid 15 januari - 8 juni 2018.

Diagnosteknikerutbildningen ger dig goda kunskaper för att arbeta med både diagnostik och arbetsledning. Genom både teoretisk och praktisk undervisning får du lära dig att förstå och felsöka elektroniska system på bilen. Kunskaperna använder du sedan ute på utbildningens samarbetsföretag under din LIA (Lärande i arbete).

Myndigheten för yrkeshögskolan har, under våren 2017, kvalitetsgranskat Diagnosteknikerutbildningen. Utbildningen fick högsta betyg, vilket innebär att den uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och bedöms ha mycket hög kvalitet. 

Se bil och kund som en helhet

Utbildningen ger dig arbetsverktyg för att möta den snabba elektroniska utvecklingen inom bilbranschen. Du får också lära dig engelska facktermer, öva upp dina datorkunskaper och lära dig hur du vårdar kundrelationer. Bilservice handlar om att se bil och kund som en helhet.

Diagnostisering av bilarnas status sker i huvudsak med hjälp av data från bilens elektroniska system och därför är felsökning med dator det vanligaste och det viktigaste verktyget på en bilverkstad.

Modern teknik används på utbildningen. Läs mer i NWT och VF om när vi fick vår senaste bil med tillhörande moderna utrustning.

En fjärdedel av utbildningen sker på företag

Utbildningen sker i nära samarbete med bilbranschen och cirka en fjärdedel av utbildningen sker ute på företag. Du som söker får en kvalificerad högteknologisk utbildning på 60 veckor som på ett företag skulle ta många år. Efter genomgången utbildning kan du bli till exempel diagnostekniker, servicerådgivare, tekniker eller kundmottagare.

Utbildningsstart och utbildningslängd

Utbildningen startade 28 augusti 2017 och den pågår i 1.5 år (heltidsstudier).

Behörighet

För att söka till utbildningen behöver du uppfylla behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan. Läs mer här om behörighet för studier inom Yh.

Dessutom krävs särskilda förkunskaper för att vara behörig att söka till utbildningen. Här kan du se vilka förkunskaper som krävs.

Informationsblad

Informationsblad diagnostekniker inom motorbranschen.

CSN

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Kontaktperson

Magnus Dieserud, utbildningsansvarig
Telefon: 054-540 15 01
E-post: magnus.dieserud@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den