Yrkeshögskolan i Karlstad

Vårdadministratör - medicinsk sekreterare, 2 år

Tre kvinnor ur personalen pratar i en sjukhuskorridor.

Vill du jobba med dokumentation inom hälso- och sjukvård, på läkemedelsföretag eller inom medicinsk forskning? Då ska du bli vårdadministratör. 

Ansökan för höstens utbildningsstart kommer att öppna i slutet på februari.

Utbildningen ger dig kunskaper om patientrelaterad dokumentation och arkivering, vårdjuridik, medicinsk engelska, diagnos- och åtgärdskodning, vårdflödet och vårdens administration och organisation, hälso- och sjukvårdens finansiering och ekonomistyrning samt hur omvärldsförändringar kan påverka din yrkesroll.

 Läs mer om utbildninge och vårdadministratörsyrket i broschyren Vårdadministratören, som de studerande i årskurs två har gjort.  

Klass YhVA16
(examen 2018)
Klass YhVA15
(examen 2017)

20 veckor ute i arbetslivet

En fjärdedel av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. LIA:n ger dig möjlighet att använda dina kunskaper ute på en arbetsplats och se hur yrket går till i verkligheten. Du får också möjlighet att bredda ditt nätverk och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Observera att vissa LIA-perioder kommer att vara på annan ort.

Anpassad efter framtidens krav

När du är klar med utbildningen kan du arbeta med medicinsk dokumentation och administrativa sekreteraruppgifter inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, företagshälsovård, läkemedelsföretag, försäkringskassa och medicinsk forskning.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet för att anpassas efter framtidens krav på vårdadministratörer.

Lätt att få jobb efter utbildningen

Det efterfrågade behovet av vårdadministratörer är mycket stort och du har därför stora möjligheter att få jobb direkt efter utbildningens slut.

Av de som tog examen 2017 har 100 % arbete idag. Se NWT:s artikel om deras examen. 

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Vad säger arbetsgivarna?

”Som en av länets största arbetsgivare är Landstinget i Värmland i ständigt behov av kompetenta medarbetare, och detta gäller även yrket vårdadministratör. Utbildningen till vårdadministratör är en förutsättning för att vi ska kunna täcka behovet på både lång och kort sikt. Jag är oerhört glad över vårt nära samarbete med utbildningen. Vi har stora möjligheter att påverka innehållet, vilket har bidragit till att de nyutbildade vårdadministratörerna är väl förberedda för yrket när de kommer ut till oss i arbetslivet.” Marielle Jalal, verksamhetschef, Landstinget i Värmland

Utbildningsstart 

Nästa utbildning startar i slutet på augusti 2019.

Ansökan

Ansökan kommer att öppna i slutet på februari 2019.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha den grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här om behörighet för studier inom Yh.

Förutom den grundläggande behörigheten behöver du även särskilda förkunskaper, vilket innebär att du måste ha godkänt betyg (E/G) i  följande kurser eller ha motsvarande kunskaper:

  • Svenska 2/Svenska b
  • Engelska 6/Engelska B
  • Matematik 1/Matematik A

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska samt datorvana. En vårdadministratörs arbetsuppgifter kräver god språkbehandling, vilket är en förutsättning för att klara yrkesrollen och det är även mycket viktigt för patientsäkerheten.

Informationsblad

Informationsblad Vårdadministratör - medicinsk sekreterare.

CSN

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Antagning och urval

Om du är behörig till utbildningen kommer du att få göra ett första antagningsprov. Detta är webbaserat och ska göras senast en vecka efter det att du fått inloggningsuppgifterna till provet.

OBS: Om du har någon form av funktionsnedsättning, som påverkar dina möjligheter att klara ett webbaserat prov på tid, så kontakta utbildningssamordnare Nina Jareke, nina.jareke@karlstad.se innan du påbörjar provet.

Om du klarar gränsen för godkänt kommer du att gå vidare i antagningsprocessen vilket innebär att du kommer att få göra ytterligare prov på plats i Karlstad. 

Det är resultatet från provomgång två som ligger till grund för urvalet.

 

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:

Tina Andersson, utbildningsledare
Telefon: 054-540 16 60
E-post: tina.andersson@karlstad.se 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den