Grundskola

Att välja grundskola

02:11 min

Vår målsättning är att alla barn ska få gå på den skola som vårdnadshavare önskar och vi försöker tillgodose detta så långt det är möjligt.

Skolval till läsåret 2021/2022 

Inför läsåret 2021/2022 önskar du skola för ditt barn i en digital tjänst som heter Mitt Skolval. Skolvalet är öppet 1-14 februari och du loggar in med Bank ID. Har du problem med att logga in kan du prova att byta webbläsare. 

Har barnet flera vårdnadshavare måste samtliga logga in och godkänna valet. I januari får du som ska välja skola hem mer information om hur valet går till.

I månadsskiftet mars/april skickas placeringsbesked ut till de som gjort ett skolval.

Är du inte nöjd med din placering kan du ansöka om skolbyte efter att skolvalet är klart. 

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Här har vi samlat några vanliga frågor vi får inför skolvalet till läsåret 2021/2022. Får du inte svar på din fråga här? Välkommen att höra av dig till Kontaktcenter.

Besöksadress Västra Torggatan 26
Telefon: 054-540 00 00
E-post karlstadskommun@karlstad.se

Vem ska välja?

Du ska välja skola om du har ett barn:

  • som fyller 6 år och ska börja i förskoleklass 
  • som går i årskurs 3 på en skola där årskurs 4 inte finns
  • som går i årskurs 6 och ska börja årskurs 7 

Om ditt barn har skyddade personuppgifter ansöker du på blankett som du lämnar till Kontaktcenter.

Ditt barn har alltid en garantiskola

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Till varje område hör en kommunal skola där de barn som är folkbokförda i området är garanterad en plats. Du kan välja antingen ditt barns garantiskola eller önska en annan skola.

Om du önskar en annan skola och det finns fler sökande än det finns platser, används kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats.

I mån av plats tar vi emot elever folkbokförda i andra kommuner.

Urvalsgrunder 

Här hittar du alla skolor i Karlstad

I kartan kan du se ditt barns kommunala garantiskola utifrån folkbokföringsadress.

Fristående skolor

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever och du kan även behöva ställa dig i deras kö för att få plats. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida. 

Vill du välja Backa friskola eller Nordic International School i skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 måste du först ställa dig i deras kö. Sedan gör du ansökan i e-tjänsten på samma sätt som till en kommunal skola. Skolval till övriga fristående skolor görs direkt till den fristående skolan.

Vill du söka till Backa friskola eller Nordic International School till andra årskurser än de som ingår i skolvalet kan du från april gå in och söka om skolbyte i e-tjänsten för skolval. Kontakta först skolan för att ställa dig i eventuell kö.

Fritidshem

Ditt barn kan gå på fritidshem före och/eller efter skolan från förskoleklass till och med 31 juli året det fyller 13 år. Du ansöker om fritidshemsplats i e-tjänsten. 

Information och regler för fritidshem

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer en annan skola än ditt barns garantiskola kan rätten till skolskjuts upphöra.

Läs mer om skolskjuts på karlstad.se/skolskjuts

Byta skola

Läs mer om att byta skola

Flytta till Karlstad 

Läs mer om att önska skola om ni ska flytta till Karlstad

Elever från andra kommuner

Läs mer om att ansöka om plats för elever från andra kommuner

Tidigare eller senare skolstart

Läs mer kring tidigare eller senare skolstart

Blanketter och e-tjänster

Fler e-tjänster och blanketter för grundskola 

Läs mer om förskoleklass och tidigare eller senare skolstart

Uppdaterad den