Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Att välja grundskola

02:11 min

Vår målsättning är att alla barn ska få gå på den skola som vårdnadshavare önskar och vi försöker tillgodose detta så långt det är möjligt.

Skolval till läsåret 2022/2023

Skolvalet till läsåret 2022/2023 är öppet 1-14 februari 2022. Du önskar skola för ditt barn genom att logga in med e-legitimation i e-tjänsten för skolval.

I månadsskiftet mars/april får du besked om vilken skola ditt barn fått plats på.

Vem ska välja?

Du ska välja skola i skolvalet om du har ett barn:

  • som fyller 6 år och ska börja i förskoleklass 
  • som går i årskurs 3 på en skola där årskurs 4 inte finns
  • som går i årskurs 6 och ska börja årskurs 7 

Du som ska välja får hem mer information innan valet öppnar. 

Informationsbrevet finns översatt till olika språk

Om ditt barn har skyddade personuppgifter ansöker du på blankett som du lämnar till Kontaktcenter.

Ditt barn har alltid en garantiskola

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Till varje område hör en kommunal skola där de barn som är folkbokförda i området är garanterad en plats. Du kan välja antingen ditt barns garantiskola eller önska en annan skola.

Om du önskar en annan skola och det finns fler sökande än det finns platser, används kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats. Det gäller både vid skolval och vid skolbyte.

Att välja en annan skola än garantiskolan kan innebära att ditt barn inte får följa med till samma skola som sina klasskamrater när det är dags att byta skola, till exempel inför högstadiet. Det beror på att platserna i första hand går till de elever som har skolan som garantiskola.

I mån av plats tar vi emot elever folkbokförda i andra kommuner.

Urvalsgrunder 

Här hittar du alla skolor i Karlstad

I kartan kan du se ditt barns kommunala garantiskola utifrån folkbokföringsadress.

Profiler och inriktningar

Vissa skolor har olika profiler och inriktningar. Läs på respektive skolas sida för att se vad just de erbjuder. Här hittar du alla grundskolor i Karlstad.

Vill ditt barn välja elevens val ishockey på Rudsskolan och Ilandaskolan eller musikklass på Norrstrandsskolan söker du det i e-tjänsten i samband med skolvalet. 

Läs mer om vad som gäller för antagning och färdighetsprov för dessa inriktningar:

Fristående skolor

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever och du kan även behöva ställa dig i deras kö för att få plats. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida. 

Vill du välja Backa friskola eller Nordic International School i skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 måste du först ställa dig i deras kö. Sedan gör du ansökan i e-tjänsten på samma sätt som till en kommunal skola. Skolval till övriga fristående skolor görs direkt till den fristående skolan.

Vill du söka till Backa friskola eller Nordic International School till andra årskurser än de som ingår i skolvalet  ansöker du om skolbyte i e-tjänsten för skolval. Kontakta först skolan för att ställa dig i eventuell kö.

Fritidshem

Ditt barn kan gå på fritidshem före och/eller efter skolan från förskoleklass till och med 31 juli året det fyller 13 år. 

Om ditt barn går i kommunal förskola och ska börja i förskoleklass alternativt skola kan du söka plats i fritidshem från och med 1 augusti samma år.

Om ditt barn går i årskurs 3, har en fritidshemsplats och ska byta skola inför årskurs 4 följer platsen automatiskt med till den nya skolan.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare säger upp platsen när behov av fritidshem inte längre finns. Uppsägning av plats gör du i e-tjänsten för barnomsorg.

Du ansöker om och säger upp fritidshemsplats i e-tjänsten.  

Information och regler för fritidshem

Har du frågor kring skolvalet?

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om skolvalet .

Får du inte svar på din fråga här är du välkommen att höra av dig till kommunens Kontaktcenter.

Besöksadress Västra Torggatan 26
Telefon: 054-540 00 00
E-post karlstadskommun@karlstad.se

Byta skola

Byte mellan kommunala skolor kan göras fyra gånger per år under de så kallade skolvalsperioderna. Byte från en fristående skola till en kommunal skola kan göra när som helst under året. 

Läs mer om att byta skola

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer en annan skola än ditt barns garantiskola kan rätten till skolskjuts upphöra.

Läs mer om skolskjuts på karlstad.se/skolskjuts

Flytta till Karlstad 

Ska ni flytta till Karlstad och vill ha plats i en kommunal skola ansöker du om plats i e-tjänsten Mitt Skolval.

Läs mer om att önska skola om ni ska flytta till Karlstad

Elever från andra kommuner

Vi tar endast emot elever från andra kommuner i mån av plats. Du ansöker via e-tjänsten under någon av de fyra skolvalsperioderna. 

Läs mer om att ansöka om plats för elever från andra kommuner

Tidigare eller senare skolstart

Om det är lämpligt eller om det finns särskilda skäl kan ett barn få börja i förskoleklass ett år tidigare eller ett år senare. Det finns även möjlighet att hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs ett. 

Läs mer om förskoleklass

Läs mer om tidigare eller senare skolstart

Fristående skolor

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever och du kan även behöva ställa dig i deras kö för att få plats. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida. 

Blanketter och e-tjänster

Fler e-tjänster och blanketter för grundskola 

Hantering av personuppgifter 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Uppdaterad den