Grundskola

Att välja grundskola

02:11 min

Vår målsättning är att alla barn ska få gå på den skola som vårdnadshavare önskar och vi försöker tillgodose detta så långt det är möjligt.

Skolval till läsåret 2022/2023

Inför läsåret 2022/2023 önskar du skola för ditt barn i en digital tjänst. Skolvalet är öppet 1-14 februari 2022 och du loggar in med e-legitimation. I början av året får du som ska välja skola mer information om hur valet går till.

Placeringsbesked skickas ut i månadsskiftet mars/april.

Har du frågor eller behöver hjälp kan du höra av dig till Kontaktcenter 054-540 00 00 eller karlstadskommun@karlstad.se eller ser om du hittar svaret på din fråga bland vanliga frågor och svar.

Vem ska välja?

Du ska välja skola om du har ett barn:

  • som fyller 6 år och ska börja i förskoleklass 
  • som går i årskurs 3 på en skola där årskurs 4 inte finns
  • som går i årskurs 6 och ska börja årskurs 7 

Läs mer om skolvalet

Ditt barn har alltid en garantiskola

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Till varje område hör en kommunal skola där de barn som är folkbokförda i området är garanterad en plats. Du kan välja antingen ditt barns garantiskola eller önska en annan skola.

Om du önskar en annan skola och det finns fler sökande än det finns platser, används kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats. Det gäller både vid skolval och vid skolbyte.

Att välja en annan skola än garantiskolan kan innebära att ditt barn inte får följa med till samma skola som sina klasskamrater när det är dags att byta skola, till exempel inför högstadiet. Det beror på att platserna i första hand går till de elever som har skolan som garantiskola.

I mån av plats tar vi emot elever folkbokförda i andra kommuner.

Urvalsgrunder 

Här hittar du alla skolor i Karlstad

I kartan kan du se ditt barns kommunala garantiskola utifrån folkbokföringsadress.

Byta skola

Byte mellan kommunala skolor kan göras fyra gånger per år under de så kallade skolvalsperioderna. Byte från en fristående skola till en kommunal skola kan göra när som helst under året. 

Läs mer om att byta skola

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer en annan skola än ditt barns garantiskola kan rätten till skolskjuts upphöra.

Läs mer om skolskjuts på karlstad.se/skolskjuts

Flytta till Karlstad 

Ska ni flytta till Karlstad och vill ha plats i en kommunal skola ansöker du om plats i e-tjänsten Mitt Skolval.

Läs mer om att önska skola om ni ska flytta till Karlstad

Elever från andra kommuner

Vi tar endast emot elever från andra kommuner i mån av plats. Du ansöker via e-tjänsten under någon av de fyra skolvalsperioderna. 

Läs mer om att ansöka om plats för elever från andra kommuner

Tidigare eller senare skolstart

Om det är lämpligt eller om det finns särskilda skäl kan ett barn få börja i förskoleklass ett år tidigare eller ett år senare. Det finns även möjlighet att hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs ett. 

Läs mer om förskoleklass

Läs mer om tidigare eller senare skolstart

Fristående skolor

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever och du kan även behöva ställa dig i deras kö för att få plats. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida. 

Blanketter och e-tjänster

Fler e-tjänster och blanketter för grundskola 

Hantering av personuppgifter 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Uppdaterad den