Omvandlingsområden och VA-projekt

VA-arbete omkring Tingvalla IP

Karta över Sandbäcken

Under januari 2023 startar arbetet med att lägga ned nya ledningar för att säkra framtida försörjning av kommunalt vatten och avlopp, i området mellan E18, Tingvalla IP och Brigadmuseum. Det handlar bland annat om ledningar till det nya bostadsområdet Sandbäcken. 

Arbetet startar i januri och beräknas vara klart i september 2023. Genom att lägga nya ledningar framtidssäkrar vi Karlstad och försörjningen av kommunalt vatten och avlopp. Vi minskar också risken för avbrott. Vi ser till att befintligt vatten och avlopp fungerar väl, men även att vi kan koppla på nya områden framöver.

Gång- och cykelvägen längs Sandbäcksgatan är avstängd

Från och med 2 februari 2023 till 31 maj 2023 är en del av gång- och cykelbanan längs Sandbäcksgatan avstängd. Gång- och cykelvägen är avstängd i höjd med Borgmästarholmen. Trafiken leds om via Infanteriegatan. Följ orange omledningsskyltar.

Gångvägen längs E18 är avstängd

Från och med 9 januari 2023 stängs gångvägen som går längs E18, från Tingvalla IP till Brigadmuset av. 

Nedtagning av träd

Vi behöver ta ned några träd träd för att kunna utföra VA-arbetet. Området där vi tar ned träd kommer längre fram att bebyggas med bostäder. Här kan du läsa mer om nya bostadsområdet Sandbäcken.

Frågor?

Om du har frågor om VA-arbetet ta kontakt med kommunens Kontaktcenter så hänvisar de dig rätt. Telefon: 054-540 00 00, mejl: karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den