Kompetensförsörjning

Har ditt företag sysselsättning att erbjuda?

01:27 min

Vill ni ge och få en hjälpande hand? Då kan ni anmäla ert intresse för samarbete med daglig verksamhet. Ert företag kan få förstärkning och samtidigt göra en viktig insats för andra människor. Vi samarbetar med allt från myndigheter till detaljhandel.

Mer information

Daglig verksamhet är en möjlighet för Karlstads arbetsplatser att göra sociala insatser för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda personer med funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning utifrån personens intresse och förmåga.

I vår folder hittar du mer information om upplägget och daglig verksamhet.

Förstärkning på ditt företag

Vi matchar ditt företag med en person som har intresse och förmåga till uppgifterna som ni har att erbjuda. Samarbetet startar med en prövotid och pågår så länge personen och ni har behov.

Samarbetet är kostnadsfritt

Samarbetet är kostnadsfritt för ditt företag. Ditt företag står endast för eventuella arbetskläder. 

Vill ditt företag bli en del av daglig verksamhet?

Det är enkelt för ditt företag att bli en del av daglig verksamhet. Anmäl ditt intresse genom att mejla nedanstående uppgifter till Annika Hult eller Liselotte Larsson som är verksamhetssamordnare på daglig verksamhet.

  • Namn
  • Telefon
  • E-post
  • Företag

Du blir kontaktad så snart som möjligt. Att anmäla sitt intresse medför inga skyldigheter, ditt företag kan alltid tacka nej om ni blir erbjudna en person.

Kontakt

Du kan kontakta verksamhetssamordnarna om du vill veta mer om uppdraget och daglig verksamhet. Det är också vi som är ditt företags närmaste kontakt vid ett samarbete.  

Annika Hult, annika.hult@karlstad.se, 054-540 55 32
Liselotte Larsson, liselott.larsson@karlstad.se, 054-540 56 05

Uppdaterad den