Vuxenutbildning i Värmland

ATT STUDERA PÅ VUX

Vux Värmland

 

Kommunal vuxenutbildning finns för dig som behöver mer utbildning:

  • för att kunna söka till högre utbildningar
  • för att få ett jobb
  • för att byta yrke mitt i livet.

Du kan gå en hel yrkesutbildning, läsa sfi eller kombinera sfi med en yrkesutbildning. Du kan också välja enstaka kurser för att uppnå en särskild behörighet eller för att få fullständiga betyg från grundskolan eller gymnasiet.

Dessutom finns det särskild vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada

Vuxenutbildning kan vara din chans till nystart!

Yrkesutbildning 

Det behövs fler personer med utbildning inom vissa yrken. Därför erbjuder kommunerna utbildningar som ger jobb hos arbetsgivare här i Värmland. Alla yrkesutbildningar genomförs dessutom i samverkan med arbetsgivarna för att de ska vara anpassade till vad du behöver kunna för att jobba inom en särskild bransch.

Du som behöver utbildning prioriteras

Om det är många som söker till en utbildning fördelas platserna i första hand till sökande med kort tidigare utbildning, behov av utbildning för att få ett jobb eller som vill byta yrkesinriktning.

Studietakt

Inom vuxenutbildningen finns möjlighet att studera på heltid eller deltid. Om du vill kombinera utbildning med jobb kan du studera på deltid.

Studieformer

Utbudet av utbildningar varierar mellan kommunerna. Detsamma gäller vilka studieformer som erbjuds.

Du kan studera på distans, gå lärarledda kurser eller välja flex-studier som är en kombination av dessa studieformer. Dessutom finns lärlingsutbildning.

Studier på distans och flex-studier kräver att du har tillgång till dator, internet och webbkamera.

Möjligheter till studiemedel

För vuxenutbildning på grundskolenivå och gymnasienivå kan du ansöka om studiemedel från CSN. Läs mer på csn.se

Validering

Validering innebär att du kan få dina kunskaper och erfarenheter inom ett område värderade, dokumenterade och erkända. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information.

Uppdaterad den