Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Komvux som anpassad utbildning

Utbildningen ger stöd och stimulans till lärande. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att lättare få jobb och kunna vara aktiv i samhället. Utbildningen är bra för din personliga utveckling.

Detta är en skolform för dig som

  • är 20 år eller äldre
  • har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada
  • vill få kunskap och kompetens anpassade efter dina egna behov.

Kurser på tre grundläggande nivåer

  • träningsskolan
  • anpassad grundskola
  • den anpassade gymnasieskolans nationella program.

Du kan söka en eller flera kurser. Undervisningen sker i mindre grupper. Efter avslutad kurs får du ett betyg eller intyg.

Kontakta din hemkommun

Undrar du vilka kurser som finns att läsa? Prata med din studie- och yrkesvägledare eller kontaktperson för vuxenutbildning i din hemkommun.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida