Utbildningsformer

Grundskolekurser

Vux Värmland
Elev sitter vid ett bord med dator framme och ett häfte som han går igenom.

Du kan välja ämneskurser som motsvarar svensk grundskola till och med årskurs 9. Kurserna finns för dig som har kortare utbildning än nio år eller behöver repetera ett eller flera ämnen. Efter att ha läst kurser på grundskolenivå kan du fortsätta med gymnasiekurser eller en yrkesutbildning.

Har du utbildning från ett annat land än Sverige, kan det räcka att komplettera med svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Kursernas innehåll och studieformer är anpassade till dig som är vuxen. Du lär dig också mer om svenska samhället, arbetslivet och hur det fungerar att studera på högre nivå.

Du väljer olika ämneskurser:

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen
 • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Tillsammans med din studie- och yrkesvägledare eller kontaktperson på vuxenutbildningen kan du göra en studieplan som är anpassad efter dina behov.

Uppdaterad den