Utbildningsformer

Komvux som särskild utbildning

Vux Värmland
Elev som sitter med head-set framför sin dator och arbetar.

Utbildningen ger stöd och stimulans till lärande. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att lättare få jobb och kunna vara aktiv i samhället. Utbildningen är bra för din personliga utveckling.

Detta är en skolform för dig som:

  • är 20 år eller äldre
  • har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada
  • vill få kunskap och kompetens anpassade efter dina egna behov

Det finns kurser på tre grundläggande nivåer som motsvarar:

  • träningsskolan
  • grundsärskolan
  • gymnasiesärskolans nationella program

Du kan välja en eller flera kurser. Undervisningen sker för det mesta i mindre grupper. Efter avslutad kurs får du betyg eller intyg.

Du får veta vilka utbildningar som finns genom att prata med din studie- och yrkesvägledare eller kontaktperson på vuxenutbildningen i din hemkommun.

Uppdaterad den