Utbildningsformer

Yrkes-SFI

Elever övar vårduppgifter med patienter.
Elever övar vårduppgifter med patienter.

Yrkes-SFI är en yrkesutbildning där svenska för invandrare, SFI integreras med den valda yrkesinriktningen. Ofta finns SFI-läraren med på yrkeslektionerna som ett komplement till den ordinarie SFI-kursen som du läser. Du får en utbildning med många praktiska moment och övningar. En del av utbildningen gör du på en arbetsplats.

Målet är att du snabbare ska få jobb och klara av språket inom ett speciellt yrke.

Du kan välja yrkes-sfi om du:

  • är folkbokförd i en kommun
  • har svenskt personnummer
  • inte är klar med sfi

För mer information ska du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare eller personal på sfi-enheten i den kommun där du är folkbokförd.

Före antagning får du göra språktest, intervju och praktiska prov.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller kontaktperson på vuxenutbildningen om inte din kommun finns med under den utbildning du är intresserad av.

Sök den utbildning som passar dig bäst:

Utbildningar som pågår och/eller kan bli aktuella närmaste året.

 

Uppdaterad den