Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Yrkesinriktade utbildningar i Värmland

VUX-Värmland sammanställer de yrkesinriktade utbildningar som erbjuds av alla 16 kommuner i Värmland.

Hitta en utbildning som passar dig

En yrkesinriktad utbildning kan öka dina chanser att få jobb och det finns många olika kommunala utbildningar inom Värmland. Det finns tre olika utbildnigsformer för utbildningarna: yrkesutbildning, lärlingsutbildning och kombinationsutbilding. Upplägg och innehåll kan se olika ut beroende på vilken kommun som annordnar utbildningen.

En yrkesutbildning består av både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på en arbetsplats, där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Det ingår även praktiskt lärande i undervisningen men minst 15% är ute på en arbetsplats.

En lärlingsutbildning fokuserar mestadels på arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på en arbetsplats, där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Det ingår även vissa praktiskt och teoretiska moment på plats i skolan men minst 70% av utbildnigen är ute på en arbetsplats.

Din lärare följer regelbundet upp hur du utvecklar dina kunskaper och säkerställer att de följer utbildningens mål. Målet med utbildningen är att du får den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar

En kombinationsutbildning integrerar yrkeskurser och studier i svenska som andraspråk på sfi- eller grundläggande nivå. Utbildningen kombinerar yrkeskurser med olika typer av stöd och språknivåer.

Målet med utbildningen blir tydligare och vägen till arbete kan bli kortare.

Filtera

Urvalet visar 0 träffar

Din sökning matchade inte någon sida