Vuxenutbildning i Värmland

Yrkesväg Värmland

Bild av Yrkesväg Värmlands logotyp

Yrkesväg Värmlands övergripande mål är att nyanlända och långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Länsstyrelsen i Värmland är projektägare och projektet genomförs i samverkan med 8 av länets kommuner, samt Region Värmland.

Läs mer om projektet på Länsstyrelsen i Värmlands webbplats.

Yrkesväg Värmland är ett projekt finansierat via Europeiska socialfonden.

Uppdaterad den